Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language "Eiropas Zaļā kursa ietekmes uz mežu apsaimniekošanu modelēšana"
Title in English "Modelling of the impact of European Green deal on forest management"
Department
Scientific advisor Bruno Grasmanis
Reviewer Kristīne Fedotova
Abstract Maģistra darba autore: Anete Jēkabsone Maģistra darba zinātniskais vadītājs: profesors Dr.sc ing., Bruno Grasmanis. Konsultants: Docents (praktiskais), Mg. oec. Uldis Kamols. Maģistra darba temats: Eiropas Zaļā kursa ietekmes modelēšana meža apsaimniekošanā Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 38 attēli, 22 tabulas un 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 29 avoti latviešu un 13 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba mērķis ir noskaidrot kā Eiropas Zaļais kurss ietekmēs Latvijas mežu apsaimniekošanas modeļus. Veicot literatūras un avotu analīzi tiek noskaidroti galvenās apsaimniekošanas komponentes, riska faktori, kas ietekmē meža attīstību un krājas pieaugumu, izvērtētas metodes, kā šos riska faktorus vislabāk un visveiksmīgāk samazināt, kā arī analizētas Eiropas Zaļā kursa regulas. Maģistra darbā veikta Latvijā populārāko koku sugu šķērslaukumu modeļu analīze, koksnes apjoma aprēķini, kas iegūstami, katrā no meža tipiem, kuros šīs sugu tīraudzes ir plaši izplatītas, novērtēta Eiropas Zaļā kursa finansiālā ietekme. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Jēkabsone A. (2022). Eiropas Zaļā kursa ietekmes modelēšana meža apsaimniekošanā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 86 lpp.
Keywords mežu apsaimniekošana, galvenās cirtes, riska faktori, ilgtspējīgs mežs
Keywords in English : European Green Deal, clear cut, selective cut, forestry management, forest harvesting, sustainable forest
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 02.06.2022 09:07:11