Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Eiropā lietoto “Bonus-Malus” modeļu adaptācija Latvijas autovadītāju Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmiju vadības sistēmai
Title in English Adaptation of the “Bonus-Malus” Models used in Europe to the Latvian Motor Third Party Liability Insurance Premium Management System
Department
Scientific advisor Andrejs Matvejevs
Reviewer Ilze Zariņa - Cīrule
Abstract Bakalura darba mērķis ir veikt Latvijā piemērotās Bonus-Malus sistēmas izpēti un analīzi, kā arī papildus veicot salīdzinājumu ar Eiropā esošajām sistēmām un Latvijas sistēmas potenciālā uzlabošana, balstoties uz citām sistēmām. Darba uzdevums ir, balstoties uz veikto analīzi, izstrādāt interaktīva rīka prototipu, ar kura palīdzību iespējams salīdzināt vienai personai iegūto klašu izmaiņu pēc dažādām Eiropā un Latvijā pielietotām sistēmām, un veikt šo sistēmu adaptāciju, balstoties uz datu bāzē saglabātiem vēsturiskiem datiem par katras personas izraisīto apdrošināšanas apdrošināšanas gadījumu skaita, apdrošināšanas polisēm un piemērotām riska grupām. Prototipa izstrāde ir realizēta izmantojot MS Office Excel Visual Basic for Applications (VBA) vidi, kur nepieciešamie dati tiks ņemti no Excel izklājlapās tabulu veidā apkopotiem datu bāzes datiem. Dokumentā ir 90 lappuses, 26 attēli, 5 tabulas, 10 formulas, 6 pielikumi un 19 informācijas avoti.
Keywords Bonus Malus sistēma, Obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, apdrošināšana
Keywords in English Bonus Malus System, Compulsory third party liability insurance, Insurance
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 01.06.2022 23:49:41