Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "Ceļu mezglu pilnveides analīze Jelgavā" ("Ceļa P128 posma pārbūves tehniskais projekts")
Title in English Analysis of Intersections Improvement in Jelgava”(“ Technical Project of Reconstruction of Road P128 Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Juris Smirnovs
Reviewer Beāta Dambīte
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Jelgavas ceļu mezglu pilnveidi un analizēt kopējo autosatiksmes kvalitāti pilsētā. Darba uzdevumi: apkopot nepieciešamo informāciju no literatūras avotiem, noskaidrot biežākās ceļu satiksmes negadījuma vietas Jelgavā, jānosaka intensitātes dati pētījumā iekļautos ceļa mezglos, pēc iegūtiem datiem veikt nepieciešamos aprēķinus, veikt secinājumus, sniegt rekomendācijas. Darba pirmajā daļā tiek veikts ceļu satiksmes negadījumu pārskats Jelgavas pilsētā, kā arī apsakatīti metožu veidi ceļu satiksmes drošības analīzei. Otrā darba daļā tiek veikti aprēķini Jelgavas pilsētas krustojumiem. Veikti secinājumi par Jelgavas pilsētas satiksmes kvalitāti un sniegtas rekomendācijas. Darbs sastāv no 66 lpp., tajā ietverti 37 attēli, 12 tabulām un izmantotās literatūras saraksts. Inzenierprojekta ietvaros tika izstrādāts „ Ceļa P128 posma pārbūves projekts ” tehniskais projekts. Tika izstrādāts posma pārbūves projekts, salīdzinot vairākus kritērijus, tika izvēlēts tehniski-ekonomiski izdevīgākais-pamatvariants. P128 autoceļš Sloka—Talsi ir reģionālais autoceļš, kas savieno Jūrmalas rietumu daļu Sloku caur Rīgas jūras līča piekrastes ciemum ar Talsu apvedceļu P129. Ceļš šķērso Jūrmalas pilsētu un Tukuma un Talsu novadus. Inzinierprojekts sastāv no piecām daļām - izejas datiem, paskaidrojuma raksta, tehniskām specifikācijām, priekšlikumiem būvdarbu organizēšanā un grafiskās rasējumu daļas. Izejas datu paskaidrojuma rakstā apkopota informācija par konkrētās ceļa trases esošo situāciju, tehniskajiem risinājumiem. Kā arī pievienotas ceļu specifikācijas būvdarbu laikā veicamajiem darbiem. Apkopoti saraksti - atbalstpunktu, nocērtamo koku saraksts, caurteku, nobrauktuvju, ceļa horizontālo un vertikālo apzīmējumu, un ceļa tehnisko līdzekļu saraksti. Grafiskajā daļā ir izstrādāti divdesmit divi rasējumi, saskaņā ar izsniegto darba uzdevumu. Darbā ievietoti 7 attēli (t.sk. fotogrāfijas), 39 tabulas. Darba veikšanas procesā izmantoti 8 literatūras avoti.
Keywords "Ceļu mezglu pilnveides analīze Jelgavā" ("Ceļa P128 posma pārbūves tehniskais projekts")
Keywords in English Analysis of Intersections Improvement in Jelgava”(“ Technical Project of Reconstruction of Road P128 Section”)
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 01.06.2022 15:45:21