Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Šrilankas tūrisma nozares konkurētspējas paaugstināšanas iespējas
Title in English Opportunities to increase competitiveness of tourism industry in Sri Lank
Department
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Regina Veckalne
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Tūrisma nozares konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Šrilankā”. Darba autors ir Shashitha Chiranjaya Gammanage Gammanage un darba vadītājs – Asoc.prof., Dr.oec. Ilze Judrupa. Bakalaura darba mērķis ir noteikt Šrilankas tūrisma nozares konkurētspējas līmeni un identificēt visatbilstošākās iespējas nozares konkurētspējas uzlabošanai. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, autors apkopoja zinātniskos pētījumus, grāmatas, žurnālus un citus materiālus, lai izprastu konkurētspējas jēdzienu un izstrādāja konkurētspējas indeksu, lai salīdzinātu Šrilankas tūrisma nozari ar citām Āzijas valstīm. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Pirmā ir teorētiskā daļa, kurā autors apskata konkurētspējas jēdzienu, apraksta konkurētspēju, izmantojot ekonomikas teorijas, un apkopo konkurētspējas indeksa teorētisko bāzi. Tāpat tiek apkopotas pieejas un teroijas par tūrisma nozari. Analītiskajā daļā tika izstrādāts konkurētspējas indekss, lai salīdzinātu Šrilankas konkurētspēju ar dažām citām Āzijas valstīm. Turklāt autors veica Šrilankas tūrisma nozares statistikas pētījumu, lai atklātu tās potenciālu, kas palīdzēja noteikt, cik lielā mērā Šrilanka var konkurēt ar šīm valstīm. Tika identificēti arī sektori, kurus varētu uzlabot. Tāpēc Šrilankai ir jāpaaugstina sava konkurētspēja, piesaistot vairāk tūristu. Izmantojot statistikas pētījumus, ir iespējams arī noteikt vissvarīgākos elementus, kas ietekmē tūrisma aktivitātes Šrilankā. Pēc autora izveidotā konkurētspējas indeksa Šrilanka ir valsts ar zemu tūrisma konkurētspēju. Sezonalitāte, tūristu ierašanās un tūristu sadalījums ir galvenie tūrisma konkurētspējas faktori saskaņā ar Šrilankas tūrisma nozares analīzi. Šrilanku kā iedomātu tūrisma galamērķi ieteica slavenas vietnes un kanāli. Taču Šrilankai vajadzētu samazināt to ārējo faktoru sekas, kas var ietekmēt tūrisma nozari. Indeksa aprēķināšanai izmantotie dati bija pieejami no 2013. līdz 2018. gadam. Tūrisma attīstības pārvaldē dati bija pieejami tikai par šo periodu. Bakalaura darbā ir 71 lpp. Tajā ir arī 28 attēli, 14 tabulas un trīs vienādojumi
Keywords Konkurētspēja, Konkurences priekšrocības, Salīdzinošās priekšrocības, Konkurētspējas indekss, Tūrisma nozare.
Keywords in English Competitiveness, Competitive Advantage, Comparative Advantage, Competitiveness Index, Tourism Sector
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 01.06.2022 12:10:53