Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Kvalitātes pārvaldības sistēmu pilnveides izaicinājumi automobiļu rūpniecībā Indijā.
Title in English Quality Management Systems Improvement Challenges in Automotive Industry in India.
Department
Scientific advisor Dmitrijs Solovjovs
Reviewer Rita Greitāne
Abstract Maģistra darba autors: Nihal Singh Thulasiram Singh Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc. profesors Dmitrijs Solovjovs Maģistra darba temats: Kvalitātes pārvaldības sistēmu uzlabošanas izaicinājumi automobiļu Rūpniecībā Indijā. Maģistra darbs rakstīts: angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 137 angļu valoda. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darba galvenais mērķis ir identificēt problēmas, ar kurām jāsaskaras, vienlaikus uzlabojot kvalitātes vadības sistēmas Indijas autobūves nozarē. Pēc pētījuma mēs varam saprast dažādās izmantotās kvalitātes vadības sistēmas, sistēmas izmantošanas priekšrocības nozarē, problēmas, kas saistītas ar sistēmas ieviešanu, un citas pieejamās iespējas, lai sasniegtu nepieciešamo kvalitāti. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Thulasiram Singh, NS., Solovjovs, D. (2021). Kvalitātes pārvaldības sistēmu uzlabošanas izaicinājumi automobiļu rūpniecībā Indijā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 93 lpp.
Keywords kvalitātes vadība, automobiļu rūpniecība, kvalitātes vadības problēmas, kvalitātes vadības sistēmas INDIJA, kvalitātes vadības sistēmas automobiļu rūpniecībā, kvalitātes vadības problēmas un risinājumi
Keywords in English quality management, automotive industry, quality management problems, quality management systems INDIA, quality management systems in automotive industry, quality management problems and solutions
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 01.06.2022 11:22:07