Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language "Riepu pārstrādes biznesa modeļi un to pielāgošana aprites ekonomikai"
Title in English "Tyre recycling business models and their adaptation to circular economy"
Department
Scientific advisor Jeļena Pubule
Reviewer Tatjana Survilo
Abstract Maģistra darba autors: Kārlis Millers Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing Jeļena Pubule Maģistra darba temats: Riepu pārstrādes biznesa modeļi un to pielāgošana aprites ekonomikai Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts, pielikumu Darba apjoms ir 99 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 12 tabulas, Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 46 avoti latviešu, 79 avoti angļu un 2 avoti itāļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti Pētījumā tiek apskatītas riepu dzīves cikli, kā no riepu atkritumiem var radīt jaunus gala produkts ar pievienoto vērtību. Pētījuma ir identificēti galvenie faktori, kas ietekmē riepu pārstrādes uzņēmējdarbību Latvijā. Empīriskajā daļa tiek veikta padziļināta analīze, kur risinājumi var veicināt jaunu biznesa modeļu ieviešanu veicinās Latvijā. Riepu pārstrādes nozare, ieviešot darba aprakstīto pasākumu kopumu, var sasniegt Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. gadam sasniegt klimata neitralitāti. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Millers, K. (2022). Riepu pārstrādes biznesa modeļi un to pielāgošana aprites ekonomikai. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 99 lpp
Keywords riepas, atkritumu pārstrāde, pārstrādes tehnoloģijas, klimata neitralitāte, produkta dzīves cikls
Keywords in English tires, recycling, recycling technologies, climate neutrality, product life cycle
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 31.05.2022 18:53:41