Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language "Lean labās prakses pielietošana farmācijas jomas ražošanas procesu uzlabošanai"
Title in English "Application of lean to improve operational processes within the pharmaceutical industry"
Department
Scientific advisor Jānis Grabis
Reviewer Jānis Mazais
Abstract Maģistra darba autors: Edgars Sosnars Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. sc. ing. profesors Jānis Grabis Maģistra darba temats: Lean labās prakses pielietošana farmācijas jomas ražošanas procesu uzlabošanai Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, metodoloģijas daļa, empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 5 tabulas, 7 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 4 avoti latviešu, 56 angļu valodā. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba mērķis ir atrast piemērotākās Lean labās prakses, kuras var izmantot, lai uzlabotu dažāda veida ražošanas procesus farmācijas jomā. Teorētiskajā daļā tiek aplūkota Lean ražošanas sistēma, koncentrējoties uz Lean labajām praksēm. Tiek sniegts ieskats farmācijas jomas ražošanas procesos un apkopoti, kādi ir visbiežāk izmantotie Lean rīki farmācijas jomas ražošanas procesu uzlabošanai. Metodoloģijas daļā procesu uzlabošanai tika izstrādāta apvienota biznesa procesu reinženierijas un Lean metode, kas ietver esošā procesa modeļa un vērtību plūsmas kartes izveidi, septiņu zudumu analīzi, cēloņu un seku analīzi, nākotnes procesa modeļa un vērtību plūsmas kartes izveidi. Empīriskajā daļā veikta gadījuma izpēte, kurā izstrādātā metode pielietota farmācijas jomas uzņēmumā, lai piemeklētu atbilstošus Lean rīkus ražošanas procesu uzlabošanai, un paredzēts uzlabojumu potenciālais ieguvums. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Sosnars, E., Grabis, J. (2022). Lean labās prakses pielietošana farmācijas jomas ražošanas procesu uzlabošanai. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 80 lpp.
Keywords Lean labās ražošanas prakses, farmācijas nozare, ražošana
Keywords in English Lean manufacturing, pharmaceutical industry, manufacturing
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 31.05.2022 14:30:31