Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Informācijas sistēmu drošības jautājumu izpēte un drošas zāļu lieltirgotavas informācijas sistēmas izstrādāšana
Title in English Research of Information System Safety Issues and Development of a Safe Information System for a Pharmaceutical Wholesaler
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Antons Patļins
Reviewer Olga Kotova
Abstract Darba izstrādes gaitā tika apkopota informācija par dažādām zāļu lieltirgotavas informāciju sistēmas prasībām, kā arī par dažādiem drošības aspektiem, ko var radīt nepietiekami pārdomāti informāciju sistēmu nodrošināšanas risinājumi, kā arī tika apskatīti informāciju sistēmu drošības risinājumi gan no fiziskās datu apstrādes un uzglabāšanas infrastruktūras nodrošināšanas, gan no dažādu ārējo un iekšējo draudu radīto seku likvidēšanas viedokļa. Ņemot vērā izpētītos informāciju sistēmu drošības jautājumus, tika izveidota informācijas sistēma zāļu lieltirgotavas vajadzībām, izmantojot vairākas brīvi pieejamas bezmaksas mākoņbāzētas programmatūras, kur katra no tām attiecas uz zāļu lieltirgotavas darba specifikai atbilstošu datu uzglabāšanu un apstrādi. Lai izvēlētos un savstarpēji salīdzinātu informācijas sistēmas izveidei nepieciešamās programmatūras, tika izmantota daudzkritēriju pakāpeniskās piekāpšanas metode, kuras kritēriji tika noteikti, ņemot vērā informācijas sistēmu drošības jautājumu izpētē gūtās atziņas, kā arī tika ņemts vērā fakts, vai attiecīgai programmatūrai pieejama bezmaksas versija un tās funkcionalitāte atbilst zāļu lieltirgotavas darba specifikai. Veidojot informācijas sistēmu no vairākām savstarpēji neatkarīgām programmām, tika noteikta šāda informācijas sistēmas veida īpaši nozīmīga problēma – datu apmaiņa. Darbā aplūkoto programmatūru bezmaksas versijās nav iespējams datus izgūt vai lejupielādēt, kas rada nepieciešamību katrā programmatūrā līdzīgus datus vairākkārt ievadīt manuāli, samazinot sistēmas praktisko lietderību zāļu lieltirgotavā.
Keywords informācijas sistēmu drošība, informācijas sistēmas izstrādāšana, māķoņbāzētas programmatūras, zāļu lieltirgotavas informācijas sistēma
Keywords in English information system security, information system development, cloud-based software, information system of a pharmaceutical wholesaler
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 30.05.2022 22:50:16