Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Matemātiskās modelēšanas principi noliktavu pārvaldības sistēmas ieviešanā
Title in English Principles of Mathematical Modeling in the Implementation of a Warehouse Management System
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Vitālijs Boļšakovs
Reviewer Oļesja Večerinska
Abstract Darba apjoms – 62 lpp., 7 tabulas, 30 attēli un 2 pielikumi. Bakalaura darba mērķis: Analizēt matemātiskas modelēšanas metodes noliktavu pārvaldības sistēmās un izstādāt prototipu noliktavas uzdevumu izsniegšanas darbiniekiem lēmumu pieņemšanas atbalstam. Bakalaura mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: (1) analizēt zinātnisko literatūru par pasaulē un Latvijā pielietotajām noliktavas pārvaldības programmatūrām; (2) veikt ekspertu intervēšanu un datu analīzi par esošo programmatūru pielietojumu trūkumiem; (3) analizēt analītiskās hierarhijas procesa (AHP) darbības principus; (4) izstrādāt noliktavas programmatūras prototipu, iekļaujot tajā AHP moduli. Darba gaitā analizēta zinātniskā literatūra par pasaules praksi noliktavu programmatūru pielietošanā. Vērtēti statistiskie rādītāji. Novērtēta IT nozares nozīme noliktavu darba optimizācijā, plānošanā un pasūtījumu realizācijā. Praktiskajā daļā, balstoties uz uzņēmumu pārstāvju ekspertiem, novērtētas esošo programmatūru piedāvātās iespējas. Analizēts AHP modelēšanas princips un matemātiskie aprēķini. Darba rezultātā, balstoties uz iegūtiem rezultātiem un datiem, izvirzīti kritēriji prototipa izstrādei. Izstrādāts noliktavas pārvaldības programmatūras prototips, kurā iekļauts AHP matemātiskā aprēķina modulis, kas ļauj spriest par paredzamām darbībām, balstoties uz pieejamām alternatīvām un izvirzītajiem kritērijiem.
Keywords (1) analizēt zinātnisko literatūru par pasaulē un Latvijā pielietotajām noliktavas pārvaldības programmatūrām; (2) veikt ekspertu intervēšanu un datu analīzi par esošo programmatūru pielietojumu trūkumiem; (3) analizēt analītiskās hierarhijas procesa (AHP) darbības principus; (4) izstrādāt noliktavas programmatūras prototipu, iekļaujot tajā AHP moduli.
Keywords in English (1) to analyze the scientific literature on the warehouse management software used in the world and in Latvia; (2) conduct expert interviews and data analysis on the shortcomings of existing software applications; (3) to analyze the principles of operation of the analytical hierarchy process (AHP); (4) develop a prototype of warehouse software, including the AHP module.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 30.05.2022 18:21:53