Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Vienkāršoto informācijas sistēmu realizācijas efektivitāte fiziskajā, virtuālajā un mākoņa vidē
Title in English Efficiency of Simplified Information Systems Realization in Physical, Virtual and Cloud Environments
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Jurģis Poriņš
Reviewer Andris Skrastiņš
Abstract Anotācija. Bakalaura darba “Vienkāršoto informācijas sistēmu realizācijas efektivitāte fiziskajā, virtuālajā un mākoņa vidē” mērķis ir novērtēt dažādus vienkāršoto informācijas sistēmu efektivitātes aspektus vairākās izpildes vidēs. Jāveic šādi uzdevumi: noteikt un klasificēt šo sistēmu galvenās darbības un ekonomiskos parametrus. Ar “vienkāršoto informācijas sistēmu” saprot vienotu pakalpojumu sistēmu, piemēram, WEB serveri, E-pasta serveri. Bakalaura darba struktūra ietver ievadu, trīs nodaļas, noslēgumu, literatūras sarakstu un pielikumus. Pirmajā nodaļā ir apskatīti galvenie serveru darbības veidi (Hard & Soft). Īsumā tiek analizēti klasiskie sniegto pakalpojumu veidi. Apskatīti galvenie informācijas sistēmu ieviešanas aspekti fiziskai, virtuālai un mākoņa videi. Otrajā nodaļā ir aprakstītas konfigurācijas un metodes tīmekļa servera instalēšanai un to vēlākai konfigurēšanai divās vidēs (virtuālajā un mākoņa vidē). Kā instalēšanas piemērs tika izvēlēts Apache atvērtā pirmkoda tīmekļa serveris, Docker lietojumprogrammu konteineri, uzraudzība, kuras pamatā ir Phoronix Test Suit, un mūsu pašu Bash skripts. Virtuālajai videi tiek atlasīts lokāli instalētais VirtualBox, bet mākoņa videi - Amazon Web Services. Trešajā nodaļā tika veikta aparatūras tirgus un serveru tīmekļa mitināšana cenu analīze, sastādīta salīdzinošā izmaksu tabula servera ieviešanai fiziskajā, virtuālajā un mākoņa vidē. Sastādīts matemātiskais modelis servera ieviešanas vides izvēles lēmumu pieņemšanas efektivitātes novērtēšanai. Par šī darba rakstīšanas metodiskā bāzi tiek uzskatīta veiktā tehniskās literatūras analīze par prezentēto tēmu, ka arī apgūtas pieredzes un praktiski zināšanu pielietojums strādājot vislielākā starptautiskā IT uzņēmumā Latvijā. Darbā tika izmantoti šādi programmatūras produkti: VirtualBox, Bitvise, Phoronix Test Suite, Docker, Jenkins, Bash. Atslēgvārdi: informācijas sistēma, serveris, mākoņpakalpojums, veiktspēja, mērogojamība, virtualizācija, uzraudzība, automatizācija, efektivitāte, integrēšana, klasifikācija, vadāmība. Bakalaura darbs sastāv no 53 lapām, 5 tabulām, 43 attēliem un 2 pielikumiem. Avoti un literatūra sarakstā ir 11 nosaukumi.
Keywords Atslēgvārdi: informācijas sistēma, serveris, mākoņpakalpojums, veiktspēja, mērogojamība, virtualizācija, uzraudzība, automatizācija, efektivitāte, integrēšana, klasifikācija, vadāmība.
Keywords in English Keywords: information system, server, cloud service, performance, scalability, virtualization, monitoring, automation, efficiency, integration, classification, manageability.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 29.05.2022 23:15:25