Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Pilsētplānošanas pilnveidošana Covid -19 pandēmijas aspektā
Title in English Improving of urban planning in the context of the Covid-19 pandemic
Department
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Inesa Bušovska
Abstract Maģistra darbs - Pilsētplānošanas pilnveidošana Covid-19 pandēmijas aspektā, autors – Laura Graudumniece, zinātniskais vadītājs – Dr. Tatjana Survilo. Pilstēplānošana ir svarīga nozare kopējā pilsētas veidošanā, izaugsmē kā arī iedzīvotāju labklājībā. Taču 2019. gadā pasauli satricināja Covid-19 pandēmija, kas cilvēku ikdienā, paradumos un arī ekonomikā radīja ļoti lielas pārmaiņa. Mainījās arī pilsētas iedzīvotāju paradumi, kas radīja lielu spiedienu uz straujām pārmainām un aktuālajām vajadzībām pilsēplānošanas procesos. Pirmajā nodaļa tiek izpētīts pilsētplānošanas jēdziens un tās attīstība gan Pasaulē, gan Latvijā. Latvijas mērogā tiek apskatītas galvenās pilsētplānošanas problēmas un jautājumi, kas ir tikti apskatīti cauri dažādiem laikiem ar lielāko uzsvaru uz 19. gs un 20. gs. Otrajā nodaļā tiek novērtēta Covid-19 pandēmijas ietekme uz pilsētplānošanu, kā arī apskatīta Covid-19 statistika dažādos reģionos salīdzinājumā ar Latvijas statistiku. Trešajā nodaļā tiek aprakstīt dažādi pilsētplānošanas likumi kā ari vadlīnijas, ko ir izstrādājis ANO, kā paraugs kādām ir jābūt ilgtspējīgām pilsētām. Šajā nodaļā tika izstrādāta arī daudzkritēriju lēmumu analīzes metodoloģija. Ceturtajā nodaļā tika veiktas divu veidu intervijas gan ar nozares ekspertiem, gan ar topošajiem speciālistiem jeb studentiem. Interviju procesā tika novērtēti esošie Rīgas Ilgstpējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam mērķi, balstoties uz šiem novērtējumiem, tika izveidota daudzkritēriju lēmumu analīze. Daudzkritēriju lēmumu analīzē tika veikti aprēķini, kas noteica to mērķi, ko Rīgas Ilgstpējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam ir visreālāk sasniegt - Pilsētvide – ērta, droša un veselīga, aizraujoša, ar attīstītu sabiedrisko transporta infrastruktūru ir vistuvāk realitātei pietuvinātais sasniedzamai mērķis, jo tā relatīvais tuvums ideālajam risinājumam pēc daudzkritēriju lēmumu analīzes ir 0.80. Šim mērķim izvirzītie uzdevumi ir objektīvi. Daudzkritēriju lēmumu analīze ir noderīgs rīks, ar kura palīdzību veicot matemātiskus aprēķinus ir iespējams nonākt pie labākā risinājuma, kur rodas dažādu viedokļu dalīšanās. Darba kopējais apjoms ir 108 lpp, 6 tabulas, 15 attēli un 2 pielikumi. Atslēgas vārdi: Pilsētplānošana, Covid-19 pandēmija, Rīgas Ilgtspējīgas attīstības stretēģija līdz 2030. gadam, daudzkritēriju lēmumu analīze.
Keywords Pilsētplānošana, Covid-19 pandēmija, Rīgas Ilgtspējīgas attīstības stretēģija līdz 2030. gadam, daudzkritēriju lēmumu analīze
Keywords in English Urban planning, Covid-19 pandemic, Riga Sustainable Development strategy by year 2030, multi-criteria decision analysis
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 27.05.2022 15:38:28