Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environment Engineering
Title in original language "CO2 kā resursa izmantošana. Sabiedrības izpratnes un gatavības maksāt novērtējums."
Title in English "Use of CO2 as a resource. Assessment of public awareness and willingness to pay."
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Jeļena Pubule
Reviewer Aiga Barisa
Abstract Maģistra darba “CO2 kā resursa izmantošana. Sabiedrības izpratnes un gatavības maksāt novērtējums.” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes, Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta, Vides zinātnes programmas studente Liāna Vetrinska. Klimata pārmaiņas, tai skaitā, CO2 emisiju efektīva apsaimniekošana, tiek uzskatītas par mūsdienu galvenajiem izaicinājumiem vides aizsardzības jomā. Atskatoties uz cilvēces vēsturisko attīstību, ar pārliecību var apgalvot, ka mūsdienās klimata pārmaiņas ietekmē un perspektīva noteikti ietekmēs ikvienu cilvēku, ikvienu uzņēmumu, ikvienu valsts iestādi – neatkarīgi no atrašanās vietas, labklājības līmeņa, nodarbošanās un pārliecības. No praktiskā viedokļa tas nozīmē, ka, ja cilvēce vēlas nostabilizēt pašreizējo situāciju, disbalansu starp vides aizsardzības un civilizācijas attīstības faktoriem, nepieciešams meklēt iespējas efektīvāk izmantot ikvienu resursu – pat tādu, kas sākotnēji šķiet kā “piesārņojums” nevis “resurss”, piemēram, CO2. Pašlaik pēc autores iegūtās informācijas tika secināts, ka Latvijā nav plaši pētīts jautājums par CO2 kā resursa izmantošanu, arī sabiedrības izpratne un gatavība maksāt par to nav veikta. Analizējot informāciju, autore secināja, ka šāds novērtējums ir nepieciešams, lai apzinātu pašreizējo situāciju gan no iedzīvotāju, gan uzņēmumu redzējuma, un spētu perspektīvā izstrādāt rīcības gaitu, priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Lai spētu sasniegt autores izvirzīto darba mērķi un uzdevumus, tika apzināts, izvērtēts plašs dažādu veidu, nozaru informācija, speciālistu viedokļi globālāka un lokālākā kontekstā. Autore arīdzan organizēja Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu viedokļu noskaidrošanu, apkopošanu, sistematizēšanu un analizēšanu. Rezultātā tika noteikta sabiedrības izpratne par CO2 emisijām (darba tematikas ietvaros), faktori, kas šo pārliecību ietekmē, un sabiedrības gatavība maksāt. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, tika izstrādāti priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā uzmanība vērsta uz CO2 emisiju problemātikas apzināšanu pasaules, Eiropas un Latvijas mērogā, CO2 apsaimniekošanas procesa izpēte. Darba 2.nodaļā autore konkrēti izvērtē Latvijas situāciju darba temata ietvaros – izstrādā un raksturo izmantojamo metodoloģiju hipotēzes pārbaudei Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu līmenī. Darba turpinājumā, trešajā nodaļā tiek raksturoti galvenie, būtiskākie iegūtie dati, informācija no autores realizētās aptaujāšanas. Darba noslēgumā tiek apkopoti būtiskākie secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Maģistra darbs ir izstrādāts Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos (CO2 Deal)”, projekta Nr. lzp-2020/1-0302, ietvarā, ko finansēja Latvijas Zinātnes padome. Darbs satur 77 lpp., 0 tabulas, 48 attēlus, 74 izmantotās literatūras avotus un 2 pielikumus.
Keywords CO2, Gatavības maksāt novērtējums, CO2 kā resursa izmantošana
Keywords in English CO2, Willingness to pay, Use of CO2 as a resource
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 26.05.2022 11:23:09