Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības normatīvo aktu sistēmas pilnveide profesionālā militārā dienestā
Title in English Improvement of work safety regulation at professional military service
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Dzintars Brīvulis
Reviewer Ēriks Kamergrauzis, Mg.darba aizsardzība
Abstract Maģistra darbā “Darba aizsardzības normatīvo aktu sistēmas pilnveide profesionālajā militārajā dienestā” ir apskatīti darba aizsardzības un darba drošības problēmjautājumi profesionālajā militārajā dienestā. Normatīvie akti nosaka ka uz karavīru nav attiecināmas darba un darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, izņemot tiesību normas, kas regulē ikgadējā, bērna kopšanas, pirmsdzemdību/pēc dzemdību atvaļinājumus un atvaļinājuma bērna tēvam piešķiršanas kārtību. Tomēr tas nenozīmē, ka karavīrs dienesta pienākumu pildīšanā nav pasargāts un drošība netiek ievērota. Latvijā karavīra drošība tiek regulēta ar iekšējiem normatīviem aktiem. Savukārt, citās valstis pastāv augstākā līmeņa normatīvie akti, kas regulē armijas personāla drošību dienestā, kā arī Aizsardzības departamentu un armijas vadība sadarbojas ar valsts iestādēm darba aizsardzības jomā. Pētījuma rezultātā ir piedāvāti vairāki risinājumi atklātajam problēmām: karavīra individuālās aizsardzības sistēmas (formas tērpa sastāvdaļu) pilnveidošana karavīriem sievietēm, attiecīgi izdarot grozījumus normatīvajā aktā; vienotās iekšējo (NBS) normatīvo aktu datu bāzes izveidošana, ar pieeju visiem karavīriem; vienota ārējā normatīvā akta (drošības programmas) izstrādāšana un ieviešana, kā arī piedāvāti vairāki grozījumi tiesību normās, kas tieši vai netieši ir saistīti ar karavīra drošību dienesta pienākumu izpildes laikā. Galvenie informācijas avoti, kas izmantoti darbā: likumi, Ministru kabineta noteikumi, regulas, Aizsardzības ministrijas noteikumi, NBS iekšēji normatīvie akti (noteikumi, reglamenti, pavēles), programmas, publikācijas par zinātnisko un lietišķo pētījumu rezultāti, speciālā literatūra, periodiskie izdevumi. Darbs satur 2 tabulas, 2 grafiskos attēlus, 2.pielikumus un 32 attēlus. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā uz 81 lapas.
Keywords darba aizsardzība, darba drošība, militārais dienests, karavīrs, individuālie aizsardzības līdzekļi, darba drošības programma
Keywords in English work protection, work safety, military service, soldier, personal protective equipment, work safety program
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 26.05.2022 09:00:08