Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Loģistikas uzņēmuma digitālās transformācijas modelis
Title in English Digital Transformation Model for a Logictic Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Tatjana Tambovceva
Abstract Maģistra darba autors: Henrijs Plotovs Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Vladimirs Šatrevičs Maģistra darba nosaukums: Loģistikas uzņēmumu digitālās transformācijas modelis Maģistra darbs: rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un pielikumiem. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no 86 avotiem, ieskaitot zinātniskās publikācijas un tiešsaistes avotus. Darbā ir 99 lappuses, tajās ir iekļauti 68 attēli, 7 tabulas, 1 formula un 2 pielikumi. Maģistra darba galvenais rezultāts: tika veikta bibliometriskā analīze par digitālo transformāciju loģistikā, digitalizāciju, lai noteiktu meklējamos tematus veicot literatūras analīzi. Darba pētījumam tika izstrādāta atbilstoša metodoloģija. Darba pētījumā, izmantojot autora izstrādātu eksperta interviju, tika veiktas intervijas ar četriem nozares ekspertiem. Darba pētījumā autors izveidoja aptaujas anketu, kurā piedalījās 296 respondenti, kuri ir saistīti ar loģistiku Latvijā. Bastoties uz aptaujas rezultātiem un iegūto datu analīzi, tika izstrādāts digitālās transformācijas modelis loģistikas uzņēmumiem. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Plotovs H. (2022). Loģistikas uzņēemumu digitālās transformācijas modelis. Maģistra darbs / H.Plotovs, Vladimirs Šatrevičs- Rīga, RTU, UIVI IUVK, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 99 lpp.
Keywords Digitālā transformācija, Loģistika 4.0, Digitalizācija
Keywords in English Digital transformation, Logistics 4.0, Digitalization
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 21:58:42