Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Psiholoģiskā terora identificēšana un prevencijas modeļi uzņēmumos
Title in English Identification of Psychological Terror and Prevention Models in Companies
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Mikus Dubickis
Abstract Maģistra darba autors: Jana Ozoliņa Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Elīna Gaile - Sarkane Maģistra darba nosaukums: Psiholoģiskā terora identificēšana un prevencijas modeļi uzņēmumos Maģistra darbs: rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 115 lpp., tajā iekļauti 14 attēlu, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 37 avoti latviešu, 9 avoti angļu valodā un 3 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Tika analizēta literatūru un iepriekš veikti pētījumi par psiholoģisko teroru uzņēmumos, tas palīdzēja identificēt, novērtēt un izprastu pašreizējo zināšanu stāvokli par pētījuma problēmu, tēmu un aktuālajiem jautājumiem. Darba pētījumam tika izstrādāta atbilstoša metodoloģija. Pētījums par “Psiholoģiskā terora aktualitāti Latvijas uzņēmumos”, tiks veikts maģistra darba, par tēmu “Psiholoģiskā terora identificēšana un prevencijas modeļi uzņēmumos” ietvaros. Darba pētījumā tika veikta aptauja, kurā piedalījās 170 respondenti no Latvijas, ka arī veiktas 3 ekspertu intervijas. Balstoties uz aptaujas un ekspertu intervijās iegūto datu analīzes rezultātiem, tika izstrādāts psiholoģiskā terora identificēšanas un prevencijas modelis uzņēmumiem. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ozoliņa J. (2022). Psiholoģiskā terora identificēšana un prevencijas modeļi uzņēmumos. Maģistra darbs / J. Ozoliņa, E. Gaile – Sarkane - Rīga: RTU, UIVI IUVK, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 88 lpp.
Keywords Psiholoģiskais terors darba vietā, mobings, bosings
Keywords in English Psychological terror at work, mobbing, bosing, bashing
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 18:56:07