Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Digitālās mārketinga ietekmes novērtējums uz zīmola atpazīstamības palielināšanu.
Title in English Assessing the Impact of Digital Marketing on Increasing Brand Awareness.
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Tatjana Tambovceva
Abstract Anotācija Maģistra darba autor: Sharoon Sajan Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docente. Ieva Andersone Maģistra darba temats: Digitālā mārketinga ietekmes uz zīmola atpazīstamības palielināšanu novērtējums Maģistra darbs: Angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 117 lpp., tajā iekļauti 39 attēli, 48 tabulas, 16 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 59 avoti angļu, valodā. Darbam pievienoti 1 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Digitālais mārketings ir ne tikai moderna mārketinga stratēģija; tā ir arī visefektīvākā mārketinga stratēģija, kāda jebkad ir izstrādāta. Un rezultāti ir nepārprotami. Uzņēmumi, kas mēģināja pārdot savus produktus, izmantojot tradicionālās metodes, vairs nepastāv. Digitalizācijas rezultātā ir pilnībā mainījies veids, kā uzņēmumi darbojās pirms 10 gadiem. Mūsdienu pasaulē visi ir tiešsaistē, un sabiedrība kopumā ir tiešsaistē. Izveidojiet tiešsaistes profilu, lai novērtētu digitālā mārketinga ietekmi uz biznesa izaugsmi. Informācijas apkopošanai no mārketinga speciālistiem tika izmantota aptauja un telefonintervija. Aptaujas pieņēmumi tika novērtēti, izmantojot Chi Square testu un Spīrmena korelāciju, un tika piedāvāts digitālā mārketinga metožu modelis. Lai novērtētu telefonintervijas rezultātus, tika izmantota analītiskā hierarhijas pieeja. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts:Sharoon Sajan, Assist. Prof., Dr. oec Ieva Andersone (2022). Digitālā mārketinga ietekmes uz zīmola atpazīstamības palielināšanu novērtējums. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Biznesa inženierzinātņu un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 117 lpp.
Keywords digitālais mārketings, zīmolu informētību, zīmolu
Keywords in English digital marketing, brand awareness, brands
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 15:59:59