Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Darbinieku stresa novēršanas modeļa izveide pakalpojumu uzņēmumos
Title in English Development of Employee Stress Prevention Model for Service Companies
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Ilze Judrupa
Abstract Noslēguma darba autors: Agnese Žizņevska. Noslēguma darba zinātniskais vadītājs un konsultants: Dr.oec., Ieva Andersone, Mg. oec. Līga Kamola. Noslēguma darba temats: Darbinieku stresa novēršanas modeļa izveide pakalpojumu uzņēmumos. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un pielikumiem. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 19 tabulas, 1 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā sastāv no četrdesmit trīs avotiem, no kuriem trīsdesmit seši ir angļu un septiņi ir latviešu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: tika analizēta zinātniskā literatūra par stresu, stresoriem darba stresu, stresa modeļiem un tā novēršanas/mazināšanas metodēm uzņēmumiem un darbiniekiem. Darba pētījumā tika izmantota aptauja, kurā piedalījās 85 respondenti, kas šobrīd strādā pakalpojumu uzņēmumos. Aptaujas rezultāti tika analizēti ar aprakstošo statistiku, kvalitatīvo kontentanalīzi un salīdzinošo analīzi un sintēzi. Tika veikta arī intervija, kurā piedalījās četri eksperti kouči un atbilžu analīzei tika izmantota kvalitatīvā kontentanalīze. Baltoties uz aptaujas rezultātiem un ekspertu viedokli, tika izstrādāts stresa novēršanas modelis pakalpojumu uzņēmumu vadītājiem. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Žizņevska A. (2022). Darbinieku stresa novēršanas modeļa izveide pakalpojumu uzņēmumos. Maģistra darbs/ A. Žizņevska, I. Andersona, L. Kamola – Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 90 lpp.
Keywords stress, stresors, darba stress, metodes, stresa modeļi
Keywords in English stress, stressors, work stress, methods, stress model
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 14:31:03