Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Atpūtas infrastruktūras attīstības iespējas Jūrmalā
Title in English Recreation infrastructure development opportunities in Jurmala
Department
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Gunta Smalkā
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas studentes Kristiānas Gau bakalaura darbā “Atpūtas infrastruktūras attīstības Jūrmalā” ietvaros tiek pētīta atpūtas infrastruktūras risinājumu iespējas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorijā, koncentrējoties uz atpūtas vietām pludmalē. Darba vadītājs ir Prakt. Doc., mg.oec. Uldis Kamols. Bakalaura darba ietvaros tiek veikta esošās situācijas analīze, noskaidrots Jūrmalas iedzīvotāju viedoklis par infrastruktūras pieejamību atpūtas vietās, kā arī nākotnes skatījums zonu attīstīšanā un izstrādāti risinājumi to veikšanai, apkopojot tos virtuālā kartē. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek skaidrotas publiskās ārtelpas un atpūtu vietu definīcijas un to nozīme pilsētvidē, kā arī apskatīti atpūtas infrastruktūras attīstības piemēri Baltijas valstīs. Pētījuma analītiskajā daļā izmantota dokumentu analīzes metode Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošajai situācijai sociālekonomiskajā un publiskās ārtelpas vidē. Lai sniegtu dziļāku priekšstatu par esošo situāciju Jūrmalas valstspilsētā tika izmantota SVID analīze. Esošās situācijas raksturošanai kā metode tika izvēlēta atpūtas zonu fotografēšana dabā. Tiek izveidota virtuāla karte, kas atspoguļo esošo situāciju Jūrmalas atpūtas vietās un bakalaura darba trešajā daļā apskatītos risinājumus to iespējamai attīstībai. Darba pēdējā daļā apkopota un analizēta iedzīvotāju aptauja, apskatīti divi galvenie risinājumi – mantu uzglabāšanas skapīši un publiski pieejamas dušas, kā arī papildus risinājumi – dzeramā ūdens brīvkrāni un urnas suņu ekskrementiem. Galvenajiem risinājumu objektiem apskatīti ieguvumi, iespējamie riski un aprēķinātas aptuvenās izmaksas. Bakalaura darbs sastāv no 62 lpp., 12 tabulām, 16 attēliem, 1 formulas, 2 pielikumiem. Darba rezultāti norāda, ka pētījumā apskatītās atpūtas infrastruktūras attīstības iespējamie risinājumi 16 atpūtas vietās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā, novērstu esošo lokāciju degradāciju, kā arī sniegtu papildus inovatīvus risinājumus, kas izvēlēti pamatojoties iedzīvotāju vēlmēm. Izvēlētie risinājumi - mantu uzglabāšanas skapīši, publiski pieejamas dušas, ūdens brīvkrāni un urnas suņu ekskrementiem, veicina gan sociālekonomisko kvalitāti gan iedzīvotāju labklājību. Atslēgvārdi: Atpūtas vietas, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, publiskā ārtelpa, attīstības iespējas.
Keywords Atpūtas vietas, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, publiskā ārtelpa, attīstības iespējas.
Keywords in English Recreational areas, Jūrmala state municipality, public outdoor space, development opportunities.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 11:50:17