Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Darba vides drošības paaugstināšana jauniešiem attālinātajā darbā
Title in English Improving the safety of the working environment for young people in remote work
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Guna Bazone
Reviewer Jānis Saulītis, Mg.darba aizsardzība
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Aleks Stepaņuks Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Mg.DA. lektore Guna Bazone Bakalaura darba tēma: „Darba vides drošības paaugstināšana jauniešu vidū veicot attālināto darbu” Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 62 lappusēm. Bakalaura darbs satur 2 tabulas, 35 attēlus un 1 digitālo pielikumu. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 22 informācijas avoti. Galvenie bakalaura darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Pētījuma mērķis ir noteikt, ar kādiem darba vides riska faktoriem saskarās jaunieši veicot attālināto darbu un dot priekšlikumus šo riska faktoru samazināšanai, kurus varētu praktiski izmantot dzīvē attālinātajā darba vietā. Saskaņā ar darbā izvirzīto mērķi ir veidota darba struktūra. Teorētiskajā daļā autors apraksta darba aizsardzības prasības veicot attālināto darbu, darba vides riska faktorus ar ko saskaras attālināti nodarbinātie, paaudžu iedalījumu kā arī pētījumā izmantotās analītiskās metodes. Analītiskajā daļā autors dod ieskatu aptaujas anketas izstrādes procesam. Pēc iepazīstināšanas ar izstrādes procesu, autors detalizēti apraksta aptaujas anketā iegūtos Latvijas respondentu rezultātus un analizē potenciālos iemeslus dažādām respondentu atbildēm. Kad Latvijas respondentu rezultāti ir apkopoti, seko Baltijas jūras reģiona valstu respondentu salīdzinājums ar Latvijas respondentu atbildēm, kur tiek analizētās galvenās atšķirības un uzskaitītas potenciālās cēloņsakarības šīm atšķirībām. Praktiskajā daļā autors piedāvā risinājumus darba vides risku vērtēšanas procesā, precīzāk - īsfilmu izmantošana. Pēc darba vides risku novērtēšanas apakšnodaļas seko vairāku preventīvo vingrinājumu kopums, kas ir balstīts uz analītiskajā daļā iegūtajiem datiem. Praktiskās daļas nobeigumā ir autora piedāvāti risinājumi attālinātā darba izraisītu psihoemocionālu risku samazināšanai. Bakalaura darbā tiek izmantota darba aizsardzības literatūra, darba aizsardzības normatīvie akti, autora veidotās aptauju anketas iegūtie dati kā arī internetā pieejami resursi. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Attālinātais darbs, jaunieši, darba vides uzlabošana
Keywords in English Remote work, youth, improvement of work environment
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 10:14:09