Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Digital Humanities
Title in original language Zināšanu pārvaldības digitalizācija Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondā
Title in English Knowledge Management Digitalization at Riga Technical University Development Fund
Department
Scientific advisor Anita Straujuma
Reviewer Ingars Eriņš
Abstract Maģistra darba nosaukums: Zināšanu pārvaldības digitalizācija Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondā. Darba autore: Viktorija Millere Diplomdarba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Mag.sc.comp. Anita Straujuma Darbs uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 3 pamatdaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskās, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 83 lappuses, tajā iekļauti 40 attēli, 9 tabulas, 3 formulas. Literatūras sarakstā ir 85 avoti. Darbam ir 12 pielikumi. Svarīgākie rezultāti: Maģistra darba teorētiskajā daļā ir apraksts par zināšanu būtību un to veidiem. Tālāk seko apraksts par zināšanu pārvaldības būtību, tās ieguvumiem, procesa fāzēm, zināšanu pārvaldības digitalizāciju un tās ieviešanu. Analītiskajā daļā ir zināšanu pārvaldības analīze nevalstiskajās organizācijās, pamatinformācija par nodibinājumu "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds", tā zināšanu potenciāla analīze, pamatojoties uz pienākumiem, darbinieku kustības rādītājiem, vidējo darba stāžu un vecumu. Analizēta fonda zināšanu plūsma, izmantojot zināšanu matricu un sociālo tīklu, analizēta zināšanu pārvaldības prakse un novērtēta fonda zināšanu apmaiņas kultūra, pamatojoties uz aptauju un interviju. Praktiskajā daļā tiek plānota zināšanu pārvaldības digitalizācija fondā, izstrādātas veidnes, lai varētu izmantot tehnoloģijas zināšanu pārvaldības uzlabošanai fondā, izstrādāts intraneta portāls SharePoint un atvaļinājumu rīks. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Millere, V., Straujuma, A. (2022). Zināšanu pārvaldības digitalizācija Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, studiju programma "Digitālās humanitārās zinātnes". 83 lpp.
Keywords zināšanu pārvaldība, digitalizācija, intraneta portāls
Keywords in English knowledge management, digitalization, internal portal
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 24.05.2022 23:38:33