Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Digital Humanities
Title in original language Retro mārketinga ietekme uz patērētāju lojalitāti uzņēmējdarbībā: Azerbaidžānas gadījums.
Title in English The Impact of Retro Marketing on Consumer Loyalty in Business: The Case of Azerbaijan.
Department
Scientific advisor Dmitrijs Solovjovs
Reviewer Atis Kapenieks
Abstract Maģistra darba autore: Gulāja Verdijeva Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Asoc.prof Dr.oec. Dmitrijs Solovjovs Maģistra darba nosaukums: Retro mārketinga ietekme uz patērētāju lojalitāti biznesā: Azerbaidžānas gadījums. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, sešām nodaļām, literatūras saraksta. Literatūras saraksts sastāv no deviņdesmit astoņiem avotiem. Darba apjoms ir 58 lappuses, tajā ir 4 attēli un 6 tabulas. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darba uzmanības centrā ir retro mārketinga un patērētāju lojalitātes attiecības Azerbaidžānas Republikas biznesā. Lai novērtētu saikni starp retro mārketingu, kas stimulē patērētāju lojalitāti, pētījumā analizēts, vai retro mārketings stimulē patērētāju lojalitāti Azerbaidžānas gadījumā? Šajā izmeklēšanā tika izmantota Likerta mēroga anketas aptaujas analītiskā pieeja. Kopumā aptaujā piedalījās 381 cilvēks. Aptauja tika veikta hibrīdformātā, anketa tika piegādāta 2022. gadā no janvāra līdz februārim, ievietojot dažādās tirdzniecības vietās Azerbaidžānas Republikas galvaspilsētā, galvaspilsētā Baku. Pētījumā tika izmantota SMART-PLS metode, lai pārbaudītu pētījuma jautājumus un hipotēzi un Azerbaidžānas gadījumā konstatēta būtiska pozitīva saikne starp retro mārketingu un patērētāju lojalitāti. Turklāt pētījums arī atklāja, ka patērētāju apmierinātība ir nozīmīgs starpnieks starp retro mārketingu un patērētāju lojalitāti.
Keywords retro mārketings, patērētāju lojalitāte, nostalģija, smart-pls, patērētāju apmierinātība Azerbaidžāna.
Keywords in English retro marketing, consumer loyalty, nostalgia, smart-pls, consumer satisfaction Azerbaijan.
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 24.05.2022 17:15:24