Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadības procesu pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improvement of Personnel Management Process in a Service Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Daira Aramina
Abstract Bakalaura darba autors: Diāna Kurzemniece Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadības procesu pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 8 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu un 15 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Konfidencialitātes nolūkos uzņēmumu nosaukumi tiek mainīti uz SIA “Cīrulis”, SIA “Rubenis” un SIA “Irbe”. Bakalaura darba Analītiskajā daļā tika analizēta uzņēmuma personāla dokumentu aprite, personāla dokumentu veidošanas procesi un personāla vadības administrācijas darba pienākumi. Teorētiskajā daļā tika aprakstīts dokumentu veidošanas juridiskie aspekti un organizāciju pārmaiņu vadības teorētiskie modeļi. Bakalaura darbā tiek izstrādāti personāla dokumentu aprites uzlabojumi, piedāvājot jaunus risinājumus jau esošām problēmām, kā arī izveidojot digitālu iesnieguma formu darbu attiecību pārtraukšanai Outlook vidē. Tika izstrādāti dokumentu veidošanas pilnveidojumi, izveidojot uzņēmumam SIA “Cīrulis” pielāgotu formu, kas samazina dokumentu veidošanai atvēlēto laiku. Darbā tika analizēta personāla vadības administrācijas pārmaiņu vadība, secinot to, kur komanda atrodas pārmaiņu modeļos un kādi uzlabojumi ir nepieciešami. Uzņēmuma SIA “Cīrulis” digitalizācijas līmeņa noteikšanai autore izveidoja digitalizācijas līmeņa noteikšanas veidu, noteica uzņēmuma līmeni un sniedza ieteikumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kurzemniece D. (2022). Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadības procesu pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 73 lpp.
Keywords personāla dokumenti; digitalizācija; pārmaiņu vadība
Keywords in English personnel documents; digitization; change management
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 24.05.2022 17:12:43