Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Viedo luksoforu ietekmes analīze uz pilsētas infrastruktūru un iedzīvotājiem
Title in English Analysis of the impact of smart traffic light on the city’s infrastructure and population
Department
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Inesa Bušovska
Abstract Ceļu satiksmei pilsētā, it īpaši tās drošības līmenim un efektivitātei, pēdējo gadu laikā ir pievērsta liela uzmanība, jo uz pilsētas ceļiem ar katru gadu pārvietojās arvien vairāk transportlīdzekļu. Pilsētas satiksmes plānošana ir būtiska joma viedo pilsētu organizācijā, lai uzlabotu efektivitāti, rūpes par vidi un drošību, jo risinājumi, kas pašlaik tiek izmantoti nespēj optimizēt globālu, reālu pilsētas scenāriju. Tāpēc jaunu viedo tehnoloģiju izstrāde ir kļuvusi par daudzu uzņēmumu, iestāžu un pētnieku uzmanības centru. Viedās pilsētas pieprasa viedāku luksoforu sistēmu. Šajā darbā tiks pieminēta pasaules pilsētu viedo luksoforu ieviešanas pieredze kā arī līdz šim pakāpeniski sasniegtais progress šīs jaunās tehnoloģijas jomā. Tiks norisināta Rīgas iedzīvotāju anketēšana par viņu viedokli uz esošo pilsētas satiksmes stāvokli, kā arī analizēts viens no lielākajiem Rīgas pilsētas krustojumiem, to satiksmes efektivitātes ziņā, ar mērķi izstrādāt priekšlikumus viedo luksoforu ieviešanai Rīgas pilsētai. Par bakalaura galveniem secinājumiem var uzskatīt to faktu, ka esošā Rīgas ceļu satiksmes situācija nav efektīva, automobiļi pārsvarā pārvietojas grupās, veidojas satiksmes sastrēgumi, satiksmes stāvoklis ir vairāk intensīvs un ceļi ir vairāk ekonomiski neefektīvi. Vadītājiem šādos apstākļos ir maz komforti pārvietoties, līdz ar ko viņu emocionālā slodze var būt augsta. Respondenti, kas piedalījās aptaujā pārsvarā pārvietojās ar personīgo autotransportu, bieži sastopas ar satiksmes sastrēgumiem un pavada tajos lielu daļu no kopēja ceļošanas laika. Galvenie izstrādātie priekšlikumi Rīgas pilsētai būtu aizdomāties par viedo tehnoloģiju ieviešanu lielākajos krustojumos, lai uzlabotu to drošību un efektivitāti, kā arī prioritizēt sabiedriskā transporta pārvietošanos, izmantojot viedos luksoforus. Bakalaura darbs sastāv no 58 lpp., tajā iekļauti 2 pielikumi, 19 attēli, 3 tabulas un 8. formulas. Par galveniem informācijas avotiem pārsvarā tika ņemti zinātniskie raksti angļu valodā - Alba, E. u.c. (2016). Smart Mobility by Optimizing the Traffic Light: A new Tool for Traffic Control Centers; Arifin, A. S. u.c. (2021). Recent development of smart traffic lights un Malecki, K. u.c. (2018). Comparative Analysis of Chosen Adaptive Traffic Control Algorithms, kā arī Jana Gēla grāmata “Pilsēta cilvēkiem” un Tjumeņas Valsts Universitātes Arhitektūras un Civilās Inženierijas fakultātes lekciju konspekti. Atslēgvārdi: transporta infrastruktūra, viedas tehnoloģijas, viedās pilsētas, viedie luksofori, satiksmes regulējums.
Keywords transporta infrastruktūra, viedas tehnoloģijas, viedās pilsētas, viedie luksofori, satiksmes regulējums
Keywords in English transport infrastructure, smart technologies, smart cities, smart traffic lights, traffic regulation
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 24.05.2022 13:40:16