Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Digital Humanities
Title in original language Pretrunīgu mēmu retorika pandēmijas laikā
Title in English Rhetoric of Controversial Memes During the Pandemic
Department
Scientific advisor Tatjana Hramova
Reviewer Aleksejs Jurenoks
Abstract Maģistra darba nosaukums ir Pretrunīgu mīmu retorika pandēmijas laikā. Maģistra darbs ir veltīts pretrunīgo mīmu potenciāla iegūt plašu popularitāti tiešsaistē novērtēšanai. Šajā darbā galvenā uzmanība tiek pievērsta to mīmu potenciāla novērtēšanai, kas cirkulē cilvēku grupās, kuri komunicē ar pandēmiju saistītu informāciju, bieži vien maldinošu, paužot negatīvu vai agresīvu attieksmi pret pretvīrusu pasākumiem. Tā kā minēto grupu komunikācijas izpētei un vēl jo vairāk to izplatīto mīmu izpētei nebija pievērsta liela pētnieciskā uzmanība, secinājumu nodaļā apkopotie rezultāti ir nozīmīgs ieguldījums gan komunikācijas, gan digitālo humanitāro zinātņu jomās. Šis darbs ietver teorētiskā ietvara izpēti, no kura izriet aspekti, kas ļauj novērtēt mīmu potenciālu kļūt plaši izplatītiem tiešsaistē. Darba sākumā tiek diskutēts par atšķirību starp mīmu kā kultūras vienību un mīmu tā virālajā formā, un pēc tam tiek aplūkoti aspekti, kas veicina mīmu potenciālu kļūt plaši izplatītiem tiešsaistē. Lai novērtētu izvirzītos aspektus, darbā izmantota starpdisciplināra pieeja, kas ietver sentimenta analīzi, kā arī kvalitatīvo un kvantitatīvo kontentanalīzi. Diskusijas sadaļā sniegts galveno secinājumu pārskats, paskaidrojot, ka, lai gan pretrunīgiem mīmiem ir daudz trūkumu, tiem tomēr ir potenciāls iegūt plašu popularitāti. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, diskusijas un secinājumiem, kā arī literatūras saraksta un diviem pielikumiem. Darba apjoms ir 71 lapa. Izmantoto avotu sarakstā ir 58 avoti.
Keywords pretrunīgi mīmi, virāls, retoriskās arēnas teorija, sentimenta analīze
Keywords in English controversial memes, viral, rhetoric arena theory, sentiment analysis
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 24.05.2022 12:33:35