Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Digital Humanities
Title in original language Latviešu diasporas arhīvu digitalizācija: problēmas un perspektīvas
Title in English Digitizing Latvian Diaspora Archives: Problems and Perspectives
Department
Scientific advisor Marina Platonova
Reviewer Agris Ņikitenko
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “Latviešu diasporas kopienu arhīvu digitalizācija: izaicinājumi un perspektīvas”. Maģistra darba autore ir Lora Egle, otrā gada studente akadēmiskajā maģistra programmā “Digitālās humanitārās zinātnes”. Latviešu diaspora ir neatņemama Latvijas sabiedrības daļa, un latviešu diasporas kopienu arhīvu glabātā informācija ir būtiska Latvijas vēstures izpētē. Ņemot vērā paaudžu maiņu latviešu diasporā un nepiemērotos apstākļus materiālu saglabāšanai kopienu arhīvos, pastāv risks zaudēt informāciju, ko var sniegt latviešu diasporas kopienu arhīvos glabātie materiāli. Turklāt latviešu diasporas kopienu arhīvus pārvalda un uztur galvenokārt kopienu pārstāvji, kuriem nav izglītības vai profesionālās pieredzes arhivēšanā vai bibliotēkzinātnēs. Latviešu diasporas kopienu arhīvus raksturo arī telpu, finanšu, tehnoloģiju un cilvēkresursu trūkums. Digitalizācija tiek uzskatīta par risinājumu ilgtspējīgai latviešu diasporas kopienu glabāto arhīvu materiālu saglabāšanai. Lai izstrādātu latviešu diasporas kopienām piemērotu arhīvu materiālu apstrādes un digitalizācijas darba gaitu vadlīniju formātā, šī maģistra darba ietvaros, pirmkārt, tika veikta latviešu diasporas kopienu arhīvu attīstības un specifikas analīze. Otrkārt, tika salīdzinātas profesionālas digitalizācijas vadlīnijas, kā arī pētīti amatieriem piemēroti digitalizācijas risinājumi, lai atlasītu latviešu diasporas kopienām piemērotākās digitalizācijas metodes. Treškārt, tika organizēts eksperiments, kura laikā latviešu diasporas kopienās tika apstrādāti un digitalizēti arhīvu materiāli, kura rezultātā tika sagatavots arhīvu materiālu apstrādes un digitalizācijas vadlīniju gala versijas saturs. Maģistra darbs sastāv no 4 nodaļām – teorētiskās daļas, divām analītiskajām daļām un empīriskās daļas –, 73 lappusēm teksta, 137 atsaucēm un 67 bibliogrāfijas avotiem, trīs attēliem, piecām tabulām un 12 pielikumiem.
Keywords latviešu diaspora, vēsture, kopienu arhīvi, saglabāšana, digitalizācija
Keywords in English Latvian diaspora, history, community archives, preservation, digitization
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 24.05.2022 11:23:03