Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Atkritumu apsaimniekošanas attīstība tekstila sektorā Šrilankā.
Title in English Development of Waste Management in Textile Sector in Sri Lanka.
Department
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Tatjana Survilo
Abstract Maģistra darba autors: Meegoda Dewage Savin Avink Karunathilaka Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., Prof. Tatjana Tambovceva Maģistra darba temats: Atkritumu apsaimniekošanas procesa attīstība tekstilrūpniecības nozarē Šrilankā Maģistra darbs rakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 104 pp., tajā iekļauti 37. attēli, 37 tabulas, 9 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Maģistra darba galvenie rezultāti: Šī pētījuma mērķis bija izstrādāt atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju Šrilankas tekstilrūpniecībai. Uzņēmumi izmanto vairākas atkritumu apsaimniekošanas metodes. Šādu metožu efektivitāte ir apšaubāma. Autors centās atklāt un izpētīt faktorus, kas ietekmē tekstila atkritumu apsaimniekošanu. Tika aptaujāti tekstila un modes dizaina nozaru eksperti. Šajā pētījumā tika izmantots Chi-Square, lai novērtētu vadības saistības un vadību atkritumu samazināšanas metožu jomā. Izmantojot faktoru analīzi, tika noskaidroti faktori, kas ietekmē tekstila atkritumu apsaimniekošanu. Pamatojoties uz faktoru analīzi, tiek piedāvāts efektīvas tekstila atkritumu apsaimniekošanas modelis. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Meegoda Dewage Savin Avink Karunathilaka, Tatjana Tambovceva (2022). Atkritumu apsaimniekošanas procesa attīstība tekstilrūpniecības nozarē Šrilankā, Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 104 lpp.
Keywords Development of Waste Management in Textile Sector in Sri Lanka
Keywords in English Development of Waste Management in Textile Sector in Sri Lanka
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 23.05.2022 19:09:05