Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide SIA “Trelleborg wheel system Liepaja”"
Title in English "Analysis and improvement of non-conforming products control system at “Trelleborg Wheel System Liepaja” Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Baiba Drēgere-Vaivode
Reviewer Jānis Pildavs
Abstract Kairo K. (2022) Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide SIA “Trelleborg wheel system Liepaja” Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec. Baiba Drēgere-Vaivode RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp, tajā ir iekļauti 8 attēli, 14 tabulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 20 avoti. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Pētījuma mērķis ir izstrādāt un ieviest priekšlikumus neatbilstoša produkta kontroles sistēmas pilnveidei, balstoties uz uzņēmuma datiem par klientu sūdzībām un neatbilstoša produkta rašanos. Teorētiskās daļas uzdevums ir izvēlēties metodes neatbilstoša produkta kontroles sistēmas pilnveidei uzņēmumā un izpētīt to priekšrocības. Izpētīt, salīdzināt un novērtēt dažādu autoru publicētos viedokļus par kvalitātes vadības sistēmu darbību ražošanas uzņēmumos. Padziļināti izpētīt publikācijas par neatbilstoša produkta kontroles sistēmām, kā daļu no kvalitātes vadības sistēmas, analizēt un izvēlēties piemērotākās metodes kvalitātes vadības un neatbilstoša produkta kontroles sistēmu pilnveidei. Analītiskās daļas uzdevums ir analizēt uzņēmuma kvalitātes vadības un neatbilstoša produkta kontroles sistēmu un identificēt pilnveidojamās jomas. Analizēt uzņēmuma darbību un to raksturojošos rādītājus. Izmantojot iekšējo auditu, analizēt uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu un atrast tās pilnveidojamās daļas, analizēt uzņēmumā pieejamos datus par klientu sūdzībām, noskaidrot neatbilstoša produkta īpatsvaru un tendences, analizēt un novērtēt uzņēmumā esošo neatbilstoša produkta kontroles sistēmu. Trešajā darba daļā tiek sniegti pamatoti priekšlikumi neatbilstību novēršanai, izstrādāts priekšlikumu ieviešanas plāns, kā arī aprēķināts ekonomiskais ieguvums no pilnveides pasākumu veikšanas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – autora veiktā pētījuma rezultāts ir uzlabota neatbilstoša produkta kontroles sistēma uzņēmumā. Galvenās atklātās neatbilstības ir saistītas ar darbinieku apmācībām un sistēmas dokumentācijas uzskaiti. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, tika izveidoti trīs pilnveides priekšlikumi – izstrādāt apmācību procesu darbiniekam bez iepriekšējas pieredzes metālapstrādes nozarē, pilnveidot iekārtu apkopes grafika sistēmu un pilnveidot preventīvo darbību monitoringa sistēmu
Keywords Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide
Keywords in English Analysis and improvement of non-compliant product control system
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 23.05.2022 15:48:11