Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma procesu vadības pilnveides projekts
Title in English Project for Improvement of Management Processes in a Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Elmārs Kehris
Reviewer Uģis Citskovskis
Abstract Noslēguma darba autors: Gints Zālītis Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. soc. Elmārs Kehris Noslēguma darba temats: Procesu vadības pilnveides projekts Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 8 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 2 avoti latviešu, 26 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Jaunā pārvadājuma procesa rezultātā ievērojami kritās novēloto maksājumu skaits pret kopējo rēķinu skaitu. Tika ievērojami samazināts arī nokavējuma dienu skaits salīdzinot ar veco procesu. Procesu vadības metodes un rīki ir efektīvs veids, kā uzlabot procesus, kuros ir potenciālās kļūdas. Sliktu komunikāciju ar piegādātājiem var mainīt, ja ir definēti abpusēji ieguvumi no procesu uzlabošanas. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Zālītis G., Kehris, E. (2022). Procesu vadības pilnveides projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 64 lpp.
Keywords procesu vadība, cēloņu un seku diagramma, FMEA, Poka-Yoke, Lean Six Sigma, grāmatvedība
Keywords in English management, cause and effect diagram, FMEA, Poka-Yoke, Lean Six Sigma, accounting
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 23.05.2022 13:33:39