Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environment Engineering
Title in original language "Jaunas uzņēmējdarbības pieejas ilgtspējīgas enerģētikas transformācijai sistēmdinamikas modelis"
Title in English "System dynamics model of new business approach for sustainable energy transition"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Gatis Bažbauers
Reviewer Armands Grāvelsiņš
Abstract Maģistra darbā tiek pētīta iespēja pārejai uz ilgtspējīgu enerģētikas sistēmu, izmantojot jaunu pieeju atjaunojamo energoresursu izmantošanai. Pētījums tiek veikts ar sistēmdinamikas modeļa palīdzību. Ir izstrādāts bāzes scenārijs un veikta galveno ietekmējošo faktoru jūtības analīze, kas tiek modelēti Stella Arhitect programmā izstrādātajā sistēmdinamikas modelī. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot, cik lielā mērā elektrisko transportlīdzekļu izmantošana (aizstāj degvielas transportlīdzekļus) kombinācijā ar saules fotoelementu paneļiem degvielas uzpildes stacijās var samazināt kopējo CO2 emisiju vieglo transportlīdzekļu sektorā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīta hipotēze - jauni uzņēmējdarbības modeļi veicinās atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanu un līdz ar to samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Maģistra darbs ietver literatūras analīzi, metodoloģiju, kur veidota cēloņsakarības diagramma, kas parāda izveidotā modeļa struktūru un atgriezeniskās saites un secinājumus. Maģistra darbs ir izstrādāts Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Simulators virzībai uz ilgtspējīgu enerģētiku (SET4LOW)”, projekta Nr. lzp-2020/2-0191, ietvarā, ko finansēja Latvijas Zinātnes padome. Maģistra darbs izstrādāts uz 96 lapas un ietver: 46 attēlus, 4 tabulas,6 pielikumus un literatūras sarakstu ar 226 informācijas avotiem.
Keywords Atjaunojamā enerģija, atjaunojamie energoresursi, elektriskā mobilitāte, elektriskie transportlīdzekļi, enerģētikas tehnoloģijas, ilgtspējīga enerģija, ilgtspējīgs transports, klimata pārmaiņas, saules enerģija, siltumnīcefekta gāzu emisijas, sistēmu dinamikas modelēšana;
Keywords in English Climate change, electric mobility, electric vehicles, energy technologies, greenhouse gas emissions, renewable energy, renewable energy resources, sustainable energy, sustainable transport, solar energy, system dynamics modeling;
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 23.05.2022 10:00:10