Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Internacionālismu tulkošanas pieejas VSM tekstos angļu un latviešu valodā.
Title in English Approaches to Alignment of Internationalisms in LSP Texts in English and Latvian.
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Tatjana Smirnova
Reviewer Marina Platonova
Abstract Anotācija Internacionālismi gadsimtiem ilgi ir pārņemti no vairākām donorvalodām un starpniekvalodām kultūras un lingvistiskā kontakta ceļā. Internacionālismi veido nozīmīgu terminoloģijas daļu tādās jomās kā, piemēram, ekonomikā un tehnoloģijās. Attieksme pret internacionālismiem latviešu valodnieku vidū ir bijusi pretrunīga, tāpēc šī darba mērķis ir analizēt vispārējo internacionālismu lietošanas praksi tehniskajā tulkošanā, kā arī pārbaudīt hipotēzi, ka internacionālismu lietošana dažos aspektos var būt pamatota un pat ieteicama, tulkojot tehniskos tekstus, kas domāti ekspertiem. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas un secinājumiem. Teorētiskajā daļā tiek veikts pētījums, lai noteiktu internacionālismu definīciju, veidošanos, leksiskās iezīmes latviešu valodā, kā arī to pozitīvo ietekmi un iespējamos trūkumus tehniskajā tulkojumā. Analītiskajā daļā aplūkota internacionalismu pieņemšana aizgūto jēdzienu nominācijā, klasificējot aizguvumus piecās grupās: 1. termini, 2. sugas vārdi, frāzes un vārdkopas, 3. izteicieni, 4. saīsinājumi un 5. īpašvārdi. Avota teksts tiek tulkots praktiskajā daļā, kur īpaša uzmanība tiek pievērsta internacionālismu un jaunu jēdzienu tulkošanai. Kopējais darba apjoms ir 110 lappuses, neskaitot pielikumus. Darbā ir iekļautas 18 tabulas. Literatūras sarakstā ir 42 avoti.
Keywords internacionālismi, VSM teksti, terminoloģija, aizgūtie jēdzieni, kultūra
Keywords in English internationalisms, LSP texts, terminology, borrowed concepts, culture
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 22.05.2022 23:12:22