Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai iepakojuma izplatīšanas uzņēmumā"
Title in English "Process approach for quality system development in packaging distribution company"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Anita Straujuma
Reviewer Tatjana Ņikitina
Abstract Supe A. Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai iepakojumu izplatīšanas uzņēmumā: Maģistra darbs / A. Supe, A. Straujuma. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2022. 104 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 104 lpp., tajā iekļauti 34 attēli, 26 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 6 avoti latviešu un 76 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir veikt iepakojumu izplatīšanas uzņēmuma klientu apkalpošanas un noliktavas loģistikas procesu izpēti un analīzi, lai izstrādātu priekšlikumus uzņēmuma kvalitātes sistēmas uzlabošanai, izmantojot procesu pieeju. Pirmajā darba daļā ar literatūras pārskata metodi un kvalitatīvas kontentanalīzes palīdzību tiek veikta ar kvalitāti un procesu pieeju saistīto teorētisko aspektu analīze. Darba daļā ir aplūkots kvalitātes un integrētās vadības sistēmas jēdzieni, kā arī procesu pieejas jēdziens, t.sk. klientu apkalpošanas un noliktavas loģistikas procesu jēdzieni, to elementi. Tika arī veikts procesu pieejas metožu apskats un to izvērtējums. Otrajā darba daļā tiek analizēti uzņēmuma klientu apkalpošanas un noliktavas loģistikas procesi, izmantojot tādas metodes kā procesu kartēšana, FMECA analīze un vērtības plūsmu analīze. Ar iekšējo auditu tiek veikta kvalitātes sistēmas atbilstības novērtēšana atbilstoši ISO 9001 standartam. Tiek apskatītas arī piegādes ķēdes integrācijas iespējas uzņēmumā, kā arī veikta kvalitātes izmaksu analīze. Trešajā darba daļā autore izstrādā pilnveides pasākums uzņēmuma klientu apkalpošanas un noliktavas loģistikas procesu uzlabošanai – motivācijas sistēmas izstrāde, kontroles mehānismu pievienošana procesos, tiek pilnveidota klientu attiecību integrācija un kvalitātes sistēmas elementi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Lai uzlabotu klientu apkalpošanas un noliktavas loģistikas procesu, ir svarīga procesu kontrole, to mērīšana un nepārtraukta uzlabošana. Lai pilnveidotu procesus, ir nepieciešams procesos ieviest kontroles mehānismus, veikt strukturālās izmaiņas, jāuzlabo darbinieku kompetence, jāpalielina integrācijas līmenis ar klientiem un jānovērš neatbilstības atbilstoši ISO 9001 standartam.
Keywords procesu pieeja, kvalitāte, integrētā vadības sistēma, klientu apkalpošanas process, noliktavas loģistikas process
Keywords in English process approach, quality, integrated management system, customer service process, warehouse logistics process
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 22.05.2022 20:28:50