Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Pamatzināšanu nozīme tulkošanas procesā.
Title in English The Importance of Background Knowledge in the Translation Process.
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Tatjana Hramova
Reviewer Larisa Iļinska
Abstract Bakalaura darba autore Jingyi Zhang izstrādāja darbu par tēmu: “Pamatzināšanu nozīme tulkošanas procesā”. Šajā darbā galvenā uzmanība pievērsta pamatzināšanu nozīmei tulkojumā. Galvenais pētījuma mērķis ir noskaidrot pamatzināšanu izmantošanu un to, kā tulkotāja ar tām darbojas kā ar rīku, lai pievērstos specializētajiem terminiem un kultūras izteicieniem, kas minēti avottekstā. Šajā bakalaura darbā tiek aplūkoti valodas zināšanu un pamatzināšanu teorētiskie aspekti un to izmantošana tulkošanas procesā. Lingvistiskās zināšanas tiek aprakstītas gan vārdu, gan sintakses aspektā, savukārt pamatzināšanas tiek skaidrotas gan jomas, gan konteksta aspektā. Aplūkojot lingvistiskās zināšanas un pamatzināšanas, teorētiskajā nodaļā ir izstrādāti arī daži faktori, kas ietekmē pamatzināšanas, galvenokārt no trim faktoriem: tematiskā, vēsturiskā un kultūras. Analītiskajā nodaļā ir kategorizētas tulkošanas procesā izmantotās zināšanas un aplūkots, kā tulkotāja izmanto pamatzināšanas, lai nodrošinātu racionālu tulkošanas metodi, tādējādi risinot oriģināltekstā sastopamo daudznozīmīgo, specializēto un kultūrvēsturisko izteicienu tulkošanas problēmas. Kvalitatīvās metodes var būt noderīgākas valodas novērtējuma noteikšanai un skaidrošanai. Šajā pētījumā izmantota kvalitatīvā analīze, lai gūtu detalizētu izpratni par valodas izmantošanu konkrētās kultūras un vides apstākļos. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās nodaļas, analītiskās nodaļas, praktiskās nodaļas, secinājumiem, bibliogrāfijas un pielikumiem. Bibliogrāfijā kopumā ir iekļauta 61 grāmata un raksts, kā arī attiecīgie tiešsaistes resursi.
Keywords Pamatzināšana, lingvistiskās zināšanas, kultūru daudzveidība, vēsturiskās zināšanas, tulkošanas metodes
Keywords in English Background knowledge, linguistic knowledge, cultural diversity, historical knowledge, translation method
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 22.05.2022 00:02:19