Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Terminu darināšanas modeļu raksturojums dažādās valodās.
Title in English The Characteristics of Term Formation Patterns in Different Languages.
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Marina Platonova
Reviewer Tatjana Smirnova
Abstract Šī bakalaura darba tēma ir “Terminu darināšanas modeļu raksturojums dažādās valodās”. Šī bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta 4. kursa studente Ruixue Sun. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas un noslēguma. Ievads ietver galveno mērķi, uzdevumus un bakalaura darbā izmantotās pētījuma metodes. Teorētiskā daļa ir veltīta terminu darināšanas modeļu daudzveidības izpētei dotajā tekstā. Praktiskajā daļā iekļauts Juena Juena Anga (Yuenyuen Ang) grāmatas “China’s Gilded Age: The Paradox of Economic Boom and Plast Corruption” tulkojums no angļu valodas latviešu valodā. Literatūras sarakstā iekļauts 41 ieraksts. Ir divi pielikumi - glosārijs (190 vienības) un avota teksts. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 108 lapas bez pielikumiem.
Keywords termins, terminu darināšanas modelis, raksturojums, terminu daudzveidības, dažādas valodas, ekonomikas joma
Keywords in English term, term formation pattern, characteristics, diversity of term, different languages, field of economics
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 21.05.2022 22:21:23