Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Tekstuālās analīzes mūsdienu stratēģijas
Title in English Contemporary Strategies of Textual Analysis
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Larisa Iļinska
Reviewer Zane Seņko
Abstract Ņemot vērā informācijas pieejamību mūsdienās, teksti pēc savas būtības ir ļoti informatīvi. Šīs augstās informētības pakāpes izpēte tekstos ir zināma kā teksta analīze, un pateicoties mūsdienu tehnoloģijām un dažādām teksta analīzes pieejām (tādām kā dabiskā valodas apstrāde), tekstus var analizēt daudz ātrāk. Taču viens no lielākajiem šo sistēmu šķēršļiem ir kvalitāte. Tulkotāji (cilvēki) var pieet teksta analīzei no diviem līmeņiem – makro un mikro, gluži kā dabiskās valodas apstrādes sistēmas, taču, ņemot vērā atšķirības starp cilvēku apziņu un datoru, daži no teksta aspektiem var tikt nepamanīti vai nepareizi interpretēti. Lai arī tulkotāji nav spējīgi sacensties ar datorsistēmu piedāvātajām darbaspējām teksta analīzes kontekstā, viens no pamatelementiem, kuru tulkotāji var ņemt vērā teksta analīzes laikā, ir tekstualitātes standarti, jo tieši tie nosaka to, kāda ir teksta struktūra abos līmeņos — makro un mikro. Šo principu var izmantot sistemātiskajā funkcionālās valodniecības modelī (Systemic Functional Linguistcs Model), izveidojot teksta profilu un analizējot to. Ņemot vērā to, ka tulkotāja resursi ir ierobežoti, elementi, kuriem ir jāpievērš visvairāk uzmanības tekst analīzes laikā ir jāizvēlās uzmanīgi. Šī iemesla dēļ, šī darba hipotēze ir šāda: dabiskās valdoas apstrādes sistēmas neiekļauj sevī tekstualitātes standartu analīzi, tāpēc tulkotājam ir jāizvēlās tāda teksta analīzes metode, kura iekļauj sevī tekstualitātes standartu izpēti, jo tieši tie ir faktori, kas nosaka teksta īpatnību abos līmeņos — makro un mikro. Šis darbs sastāv no 223 lapām, starp kurām ir ievads, teorētiskā daļa, analītiskā daļa, prakstiskā daļa (tulkojums), izmantotās literatūras saraksts un divi pielikumi – avotteksts un glosārijs, kurš tika izveidots praktiskās daļas izstrādes laikā.
Keywords tekstuālā analīze, teksta analīze, tekstualitātes standarti, dabiskā valodas apstrāde, sistemātiskais valodniecības modelis, žanrs, teksta veids, tekstu ārējās īpašības, tekstu iekšējās īpašības, teksta makro līmenis, teksta mikro līmenis.
Keywords in English textual analysis, text analysis, standarts of textuality, Natural Language Processing, Mental Space Theory, Systemic Functional Linguistics, Beugrande and Dressler, genre, text type, text external features, text internal features, text macro level, text micro level.
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 21.05.2022 21:49:10