Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes novērtēšana un pilnveide jaunu produktu ražošanas procesā SIA “Stenders”"
Title in English "Quality assessment and improvement in the process of new product manufacturing at “Stenders”Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Gundars Kokins
Reviewer Jūlija Guseva
Abstract Punclava A. (2022). Kvalitātes novērtēšana un pilnveide jaunu produktu ražošanas procesā SIA “STENDERS”: Bakalaura darbs. Vadītājs Mg. proj. vad. Gundars Kokins. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75. lpp., tajā iekļauti 16 attēli un 37 tabulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 16 avoti latviešu un 47 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir veikt SIA "STENDERS jaunu produktu ražošanas procesa novērtēšanu jaunu produktu izstrādē un tās pārnesē ražošanas procesā atbilstoši kosmētikas nozarē izvirzītām un pieņemtām labākajām praksēm un produktu ražošanas, kvalitātes un atbilstības standartiem, lai izstrādātu risinājumus procesu pilnveidei. Pirmajā pētījuma daļā ir izpētītas, izvērtētas un salīdzinātas jaunu produktu ražošanas procesa jēdzieni, kas ietver jaunu produktu izstrādi, pārnesi no izstrādes uz ražošanu un pašu ražošanas procesu, kā arī dažādi procesu pilnveides un būtiskāko ietekmes faktoru identificēšanas un uzlabošanas rīki, kā Delfu metode, iekšējais audits, FMEA un vērtību plūsmu kartēšana. Otrajā pētījuma daļā analizēta SIA “STENDERS” jaunu produktu ražošanas procesa kvalitātes vadības sistēma. Ir izvērtēti uzņēmuma pēdējā gada laikā sasniegtais brāķu daudzums un izmaksas, pēc kurām ir veikta būtiskāko risku identificēšana izmantojot FMEA un Delfu metodi, ir veikts iekšējais audits uzņēmuma Kreatīvajā centrā un veikta vērtību plūsmu kartēšana izstrādes un pārneses procesam, mērot procesu soļu laikus un meklējot uzlabojumu iespējas, lai samazinātu zudumus un procesam veltīto laiku. Trešajā pētījuma daļā ir izvirzīti procesu pilnveides priekšlikumi, izmantojot teorētiskajā daļā analizēto literatūru. Ir secināts, ka uzņēmumam ir paaugstināts brāķu un izmaksu daudzums pirmo partiju ražošanā, tieši vannas bumbu izstrādē un pārnesē. Rezultātā tiek piedāvāts veikt izmaiņas šo procesu norisē. Ir sniegts priekšlikums apmācīt darbiniekus un izveidot instrukciju darbam uzņēmuma laboratorijā, un vannas bumbu cehā, kā arī ieteikts veikt vannas bumbu ceha vides apstākļu pielāgošanu, ieviešot ventilācijas sistēmu.
Keywords Jaunu produktu ražošanas process, jaunu produktu ražošanas kvalitāte, jaunu produktu pārnese ražošanā, produktu pārneses risk, kvalitātes vadība
Keywords in English Production process of new products, quality of production of new products, transfer of new products to production, product transfer risk, quality management
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 21.05.2022 20:29:34