Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Personu sertificēšanas procesa analīze un pilnveide A/S “Inspecta Latvia”"
Title in English "Analysis and improvement of the process of certification of persons at “Inspecta Latvia” JSC"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Maija Kavosa
Reviewer Oļegs Poluhins
Abstract Dārzniece L.I. Personu sertificēšanas procesa analīze un pilnveide A/S “Inspecta Latvia”: Bakalaura darbs / L.I. Dārzniece, Zinātniskais vadītājs Mg. oec. M. Kavosa. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2022. – 66 lpp Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, kur ietilpst ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 17 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 16 avoti latviešu, un 24 angļu valodā. Darba pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir veikt personu sertificēšanas procesa novērtējumu A/S “Inspecta Latvia” un ar to saistīto ietekmes faktoru analīzi, lai sniegtu priekšlikumus personu sertificēšanas procesa pilnveidei. Pirmajā daļā izanalizēta un apzināta literatūras un informācijas avotos pieejamā informācija par kvalitātes vadības sistēmas saistītajiem aspektiem, sertificēšanas jēdzienu, personu sertificēšanu un ar to saistītajiem ietekmes faktoriem, kā arī iespējamām sertificēšanas procesa novērtēšanas metodēm. Otrajā daļā analizēta A/S “Inspecta Latvia” darbība, atrastas būtiskākās problēmas un darbības ietekmes faktori, atrasti kritiskie posmi personu sertificēšanas procesā un veikta kvalitātes vadības sistēmas analīze atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām, identificējot, kā personu sertificēšanas procesā atklātās neatbilstības ietekmē A/S “Inspecta Latvia” kvalitātes vadības sistēmu. Trešajā daļā izstrādāti risinājumi problēmām, kas saistītas ar A/S ”Inspecta Latvia” kvalitātes vadības sistēmu un personu sertificēšanas procesu, sniegti priekšlikumi kvalitātes vadības sistēmas un personu sertificēšanas procesa pilnveidei, atrodot uzlabojumus pamatojumam, kas tiks balstīts uz izmaksu analīzi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – veicot personu sertificēšanas procesa analīzi un iespējamo risku izvērtēšanu metinātāju sertificēšanas procesam galvenās problēmas lielākoties ir saistītas ar dokumentācijas apriti papīra formātā, ar nepilnībām personu sertifikātu derīguma termiņa pagarināšanas procesā, kā arī aktualizēto saistošo dokumentāciju. Tika izstrādāti trīs galvenie risinājumi personu sertificēšanas procesa un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei, kas ir rēķinu kontroles pilnveide, neatkarīga kvalitātes pārvaldības sistēmas audita nodrošināšana un elektroniska dokumentu aprites sistēmas ieviešana.
Keywords atbilstības novērtēšana, sertificēšana, personu sertificēšana
Keywords in English conformity assessment, certification, certification of persons
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 21.05.2022 09:40:39