Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Pelnu filtru izmantošana biometanācijā, biogāzes uzlabošanai"
Title in English "Ash filter use in biomethenation for upgrading biogas"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Zane Kušnere
Reviewer Armands Grāvelsiņš
Abstract Bakalaura darbu “Pelnu filtru izmantošana biometanācijā, biogāzes uzlabošanai” ir izstrādājis Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides zinātnes students Mārtiņš Bataitis. Baklaura darba mērķis ir noskaidrot, salmu un šķeldas pelnu filtru efektivitāti darbībai ex-situ apsmidzināmo filtru bioreaktorā salīdzinājumā ar citiem filtra materiāliem biometanācijas procesā. Bakalaura darbs ietver literatūras avotu analīzi un eksperimentālo daļu. Literatūras analīzē ir apskatīta biogāze kā atjaunojamās enerģijas resurss, tās attīrīšanas iespējas līdz biometāna līmenim, kā arī sīkāks ieskats šo attīrīšanas tehnoloģiju klāstā. Tālāk aprakstītas ex-situ apsmidzināmo filtru bioreaktora priekšrocības kā biometāna ražošanas tehnoloģija un veikts apskats par tās efektivitāti un nepieciešamajiem darbības apstākļiem biometanācijā. Iekļauts arī īss pieejamās informācijas apkopojums par pelnu filtru izmantošanu šāda tipa reaktorā. Praktiskajā daļā ir aprakstīts process kā no izejvielām iespējams izveidot un pārbaudīt pelnu filtru efektivitāti biometanācijā. Vispirms veikta analīze par iegūstamo pelnu saturu sadedzinot kviešu salmus. Tika veikta salmu un šķeldas pelnu ķīmiskā sastāva analīze. Ir aprakstīta pelnu filtru izstrādes metodika. Pelnu filtriem veikta fizisko parametru analīze saskaņā ar literatūrā pieejamām metodēm. Visbeidzot, tika veikts biometanācijas tests trīs filtru materiāliem un pasniegti rezultāti ar diskusiju par iepriekšējo analīžu rezultātu ietekmi uz biometanācijas gala rezultātu. Darba nobeigumā ir veikti secinājumi par vairākiem pelnu filtru pārbaudes posmiem un pelnu filtru izmantošanas potenciālu. Ir izstrādātas rekomendācijas, lai izklāstītu turpmākos iespējamos pētījuma attīstības virzienus.
Keywords Biogāze, biometāns, hidrogenotrofā metanoģenēze, biometanācija, apsmidzināmo filtru reaktors, biofiltrs, pelnu filtrs
Keywords in English Biogas, biomethane, hydrogenotrophic methanogenesis, biomethanation, biotrickling filter, biofilter, ash filter
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 20.05.2022 12:57:43