Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environment Engineering
Title in original language "Energopārvaldības viedās sistēmas publiskā sektora ēkām"
Title in English "Smart energy management systems for public buildings"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Miķelis Dzikēvičs
Reviewer Gatis Bažbauers
Abstract Maģistra darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes, Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes maģistra līmeņa studiju programmas “Vides inženierija” 2. kursa studente Sendija Ikere. Darba tēma ir “Energopārvaldības viedās sistēmas publiskā sektora ēkām”. Maģistra darba izstrādi vadīja Dr.sc.ing. Miķelis Dzikēvičs. Darba mērķis ir Novērtēt esošo situāciju un nākotnes tendences viedo energopārvaldības sistēmu izmantošanā publiskā sektora ēkām Latvijā. Darbā veikta literatūras analīze par ēku energoefektivitāti, energopārvaldības un viedajām energopārvaldības sistēmām, tostarp Baltijas valstīs izstrādātām viedajām energopārvaldības sistēmām. Darba praktiskajā daļā veikta 4 publisko ēku gadījuma izpēte par energopārvaldības viedo sistēmu izmantošanu. Veikta ēku pārvaldnieku un energopārvaldnieku aptauja, lai noskaidrotu esošās tendences viedo energopārvaldības sistēmu lietojumā Latvijā, iegūtie rezultāti apstrādāti un attēloti grafikos un tabulās. Darba nobeigumā veikta viedo energopārvaldības sistēmu lietojuma tendenču novērtējums Latvijā. Maģistra darbs sastāv no 6 nodaļām un 15 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbam ir 70 lappuses un 2 pielikumi. Izmantots 43 literatūras avots.
Keywords Energopārvaldības sistēmas, Viedās sistēmas, Energoefektivitāte, Ēku mikroklimats, Publiskās ēkas, Lietu internets, Mākslīgais intelekts
Keywords in English Energy management system, smart systems, intelligent systems, energy efficiency, building microclimate, public buildings, internet of things, artificial intelligence
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 20.05.2022 12:34:27