Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language ''Grants ceļu putekļu samazināšanas metodes un to ekonomiskais pamatojums''; inženierprojekts ''Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils posma km 41.16 līdz 45.12 pārbūve''
Title in English ''Gravel Road Dust Reduction Methods and their Economic Justification''; Engineering Design Project ''Reconstruction of km 41.16 to 45.12 Section of the State Main Highway A10 Riga-Ventspils''
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Juris Smirnovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darbs ar inženierprojektu sastāv no divām daļām – bakalaura darba un inženierprojekta daļas. Darba autors ir Gints Reke, bakalaura studiju programmas „Transportbūves” students, stud. apl. nr. 153NBCT046. Zinātniskā darba vadītājs ir Juris Smirnovs , Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes ceļu un tiltu katedras profesors. Bakalaura darba tēma ir „Grants ceļu putekļu samazināšanas metodes un to ekonomiskais pamatojums” un inženierprojekta darba tēma ir „Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils posma km 41,6 līdz 45,12 pārbūve”. Bakalaura darba daļa izstrādāta ar mērķi apzināt grants ceļu pretputekļu apstrādes tehnoloģiskos risinājumus, salīdzināt grants ceļu pretputekļu apstrādes tehnoloģiskos veidus, noteikt to priekšrocības un trūkums, veikt grants seguma pretputekļu apstrādes finanšu aprēķinus noteikt putekļu samazināšanas tehnoloģisko pielietojuma ekonomisko izdevīgumu. Darba uzdevums ir nepieciešamās informācijas savākšana, apkopošana, izpētīšana un izanalizēšana. Bakalaura darba ietvaros pētītas populārākās metodes, to konstruktīvie risinājumi, pielietotie materiāli un būvdarbu tehnoloģijas. Aprakstīti trīs veidu risinājumu priekšrocības un trūkumi. Bakalaura darba noslēgumā balstoties uz darbā izpētītajiem metodēm tiek doti secinājumi par risinājumiem un to novērtējums. Inženierprojekta tēma ir ''Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils posma km 41.16 līdz 45.12 pārbūve'' Tā mērķis ir veikt projekta izstrādi, autoceļa stāvokļa uzlabošanai. Studenta galvenais uzdevums izstrādājot inženierprojekta darbu ir izprast un precīzi pielietot Latvijā izstrādātos standartus, kas attiecas uz autoceļu projektēšanu. Studenta galvenais mērķis ir veikt pilnvērtīgu autoceļa būvprojekta izstrādi un tā aizstāvēšanu. Inženierprojekta risinājumos tiek paredzēts, ielas horizontālā un vertikālā plāna uzlabošana, nenovirzoties no esošā ceļa robežām. Asfaltbetona seguma izbūve brauktuvei, kā arī ūdensnovades sistēmas sakārtošana. Paredzēts rekonstruēt autobusa pieturvietas un esošos pieslēgumus, kā arī uzstādīt ceļa aprīkojumu. Projektā ietverts trases plāna aprēķins, garenprofila aprēķins, ielas segas konstrukciju aplēse, kopējie darbu apjomi un specifikācijas, darba drošības un vides aizsardzības pasākumi. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no: 184 lpp., 19 attēliem, 66 tabulas, 43 rasējumiem un 25 informācijas avotiem. Inženierprojekta daļa izstrādāta uz SIA “ProVIA” izsniegtā topogrāfiskā plāna.
Keywords grants ceļi,putekļi, virsmas apstrāde,vide
Keywords in English Gravel road,dust,surface treatment,environment
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 20.05.2022 12:26:32