Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Psihoemocionālie vides riski būvniecībā un to samazināšana
Title in English Psycho-emotional environmental risks in construction and their reduction
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Valentīna Urbāne
Reviewer Jānis Ķipsna, profesors, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba autors: Vitālijs Kanders Maģistra darba vadītājs: Valentīna Urbāne, Asoc. prof., Dr.chem. Maģistra darba tēma: “Psihoemocionālie vides riski būvniecībā un to samazināšanas iespējas” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 97 lapām. Maģistra darbs satur 52 attēlus, 5 tabulas un 13 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 36 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Par maģistra darba pētījuma objektu izvēlēta būvniecības nozare – psihoemocionālie darba vides riski būvniecībā, konkrētā uzņēmumā. Kādiem psihoemocionāliem vides riskiem pakļauti darbinieki strādājot attālināti. Būvniecības nozare tiek uzskatīta par paaugstinātas bīstamības nozari. Būtiski ir katrai būvniecības situācijai izvērtēt darba vides riskus ar kurām vien ir iespējams saskarties veicot jebkurus būvdarbus vai būvdarbu vadīšanas darbus. Psihoemocionālie riski ir maz pētīti it īpaši būvniecības nozarē. Tieši šie riska faktori ir pamats negadījumiem – nogurums, nelabvēlīgs psiholoģisks klimats uzņēmumā, stress. Analītiskajā daļā ir veikts psihoemocionālo darba vides risku novērtējums, lai noteiktu uzņēmuma darbinieku paaugstinātos psihoemocionālos darba vides riska faktorus. Noteikti stresori, kas ietekmē darbiniekus (gan biroja darbiniekus, gan mājsēdē strādājošos). Praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi, kā mazināt psihoemocionālos riskus, kā saglabāt un mazināt to ietekmi uz darbinieku darbaspējām.
Keywords Psihoemocionālie riski, Ergonomiskie riski, attālināts darbs, izdegšanas sindroms, Work Positive, stresori.
Keywords in English Psycho-emotional risks, Ergonomic risks, teleworking, burnout syndrome, Work Positive, stressors.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 20.05.2022 12:14:45