Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environment Engineering
Title in original language "Biogāze transportā. Infrastruktūras izveide biometāna ražošanai, transportēšanai un lietošanai."
Title in English "Biogas in transport sector. Infrastructures development for biomethane production, transportation and using."
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Vladimirs Kirsanovs
Reviewer Miķelis Dzikēvičs
Abstract Maģistra darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta students Mārtiņš Karlsons. Darba nosaukums ir “Biogāze transportā. Infrastruktūras izveide biometāna ražošanai, transportēšanai un lietošanai”. Maģistra darbā ir analizēta zinātniskā literatūra par likumdošanu un atbalsta mehānismiem biogāzes ražošanai un izmantošanai par transporta degvielu Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā Latvijā. Zinātniskā literatūra ir analizēta par biogāzes ražošanu, tās attīrīšanu līdz biometāna kvalitātei, uzglabāšanu, transportēšanu un izmantošanu transporta sektorā, kā arī tika sīkāk analizēti statistikas dati par biogāzes attīstību transporta sektorā Vācijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Lielbritānijā. Tika analizēta esošā situācija biogāzes nozarē Latvijā. Tika apkopotas un analizētas aktīvo biogāzes staciju B atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai, tika apkopoti statistikas dati par dažādiem kritērijiem, kas saistīti ar administratīvo teritoriju novērtēšanu, kuros atrodas biogāzes ražošanas stacijas, lai attīstītu biometāna infrastruktūru. Kopumā tika izstrādāti sešpadsmit kritēriji biometāna ilgtspējas novērtēšanai Latvijas reģionos. Darba gaitā tika izmantota daudzkritēriju analīzes metode rezultātu novērtēšanai par visām aktīvajām biogāzes stacijām un administratīvajiem novadiem. Lai veiktu mērījumus un atspoguļotu iegūtos rezultātus tika izmantota ArcGIS programma. Darba galvenais mērķis ir noteikt biometāna potenciālu transporta vajadzībām biogāzes staciju un novadu griezumā. Darba uzdevumi ir: • Esošās situācijas izvērtējums Latvijā. • Eiropas valstu pieredze biometāna infrastruktūras izveidē. • Indikatoru identificēšana un vērtību iegūšana biometāna infrastruktūras izvērtējumam. • Metodoloģijas izstrāde biometāna infrastruktūras izvērtējumam Latvijā. • Biometāna potenciāla izvērtējums biogāzes staciju un novadu griezumā. • Secinājumi un rekomendācijas biometāna ražošanai, transportēšanai un lietošanai. Darbs sastāv no trim nodaļām- literatūras apskata, metodoloģijas apraksta un rezultātu analīzes. Pirmajā nodaļā ir sešas apakšnodaļas, kurās aprakstīta biometāna kā transporta degvielas būtība, biometāna uzglabāšana un transportēšana, esošā situācija biogāzes sektorā Latvijā, Eiropas valstu pieredze biometāna ražošanā un saspiestās dabasgāzes pieredze Eiropā un Latvijā. Otrajā nodaļā ir 5 apakšnodaļas- metodoloģijas apraksts, TOPSIS daudzkritēriju analīzes metode, ArcGis izmantošana kartēšanā un attālumu mērīšanā, statistikas datu analīze kritēriju noteikšanai. Trešajā nodaļā ir 4 apakšnodaļās, kur ir atspoguļoti ekspertu aptaujas rezultāti kritēriju svariem, kritēriju rezultāti biogāzes staciju un novadu ietvaros, TOPSIS rezultāti novadu un staciju griezumā. Rezultāti tiek attēloti gan grafiski, gan kartēs, izmantojot ArcGis programmu. Atslēgas vārdi: biogāze, biometāns, infrastruktūra, stacijas, TOPSIS, ArcGis, transports. Darbs kopumā izklāstīts 98 lappusēs, tajā iekļautas 8 tabulas un 50 attēli. Darbā izmantoti 64 literatūras avoti.
Keywords biogāze, biometāns, infrastruktūra, stacijas, TOPSIS, ArcGis, transports
Keywords in English biogas, biomethane, infrastructure, stations, TOPSIS, ArcGis, transport
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 20.05.2022 11:53:21