Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environment Engineering
Title in original language "Mežsaimniecības sektora resursu optimizācija ar TIMES"
Title in English "Forestry sector resource optimization with TIMES"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Maksims Feofilovs
Reviewer Francesco Romagnoli
Abstract Latvijas kokapstrādes sektors balstās galvenokārt trīs produktu grupām – kurināmā koksne, zāģmateriāli un mēbeles. Maģistra darba pētījums novērtējums ietver mežsaimniecības resursu ieguldījumu bioekonomikas attīstību, izmantojot modelēšanas rīka TIMES pieeju, to attiecīgi pielāgojot mežsaimniecības sektoram. Šis pētījums izvērtē dažādus esošus un jaunos produktus. Modelēšanas rīku TIMES pamatā izmanto enerģētikas sektora modelēšanai, tāpēc pētījuma uzdevums ir TIMES pielāgošana, lai tas analizētu bioekonomikas attīstību, ņemot vērā koksnes resursu pieprasījumu enerģētikas nozarē, kā arī priekšrocības, ko sniedz produktu ražošana ar augstāku pievienoto vērtību. Modeļa mērķis ir atrast ekonomiski izdevīgākās koksnes izmantošanas iespējas un optimālus koksnes un koksnes blakusproduktu, piemēram, ksilāna, liocela un biodegvielas ražošanas apjomus. Pētījuma rezultāti liecina, ka jaunu produktu ar augstāku pievienoto vērtību ražošana ir savienojama ar šobrīd esošajām trīs galveno produktu grupām, kā arī jauno produktu ražošana neierobežo esošo produktu pieprasījuma nodrošināšanu. Rezultāti liecina, ka liocela biorafinērijas scenārijam ir potenciāls Latvijas IKP palielināt par 199,5 miljoniem eiro, tādējādi palielinot mežsaimniecības resursu gala produktu kopējo pievienoto vērtību par 30% uz 2030. gadu. Lai sasniegtu iepriekš definēto mērķi – 30% pieaugumu koksnes produktu pievienotajā vērtībā – rezultāti rāda, ka tikai 140 tūkst. tonnu no kopējās apstrādātās koksnes (kopējās apstrādātās koksnes apjoms ir 11 139 tūkst. tonnu) jāizmanto liocela biorafinēšanā. Neraugoties uz modeļa ierobežojumiem, iegūtie rezultāti liecina, ka augstas pievienotās vērtības produktu ražošana no mežsaimniecības resursies ir jāuzskata par nozīmīgu ilgtermiņa ieguldījumu ekonomikas izaugsmē un bioekonomikas attīstības virzītājspēku. Maģistra darbs ir izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes projekta “Bioresources Value Model (BVM)” Nr. lzp-2018/1-0426 ietvaros. Maģistra darbs sastāv no 65 lappusēm, 3 nodaļām, 25 attēliem un 16 tabulām.
Keywords Bioekonomika; Biorafinērija; Pievienotā vērtība; Liocels; Modelēšanas rīks
Keywords in English Bioeconomy; Biorefinery; Higher added value; Lyocell; Modelling tool
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 20.05.2022 11:23:39