Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Simulācijas rīka izveide enerģētikas kopienas lēmumu pieņemšanai"
Title in English "Establishment of a simulation tool for energy community decision-making"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Andra Blumberga
Reviewer Armands Grāvelsiņš
Abstract Enerģijas kopienas ir brīvprātīgi izveidotas apvienības, kas vēlas īstenot energoefektivitātes pasākumu vai uzstādīt enerģijas ražošanas tehnoloģijas, lai palielinātu savu enerģijas pašnodrošinājumu. Tehnoloģiskie risinājumi, kā akumulācijas tvertnes, ļauj enerģijas kopienām izmantot saražoto atjaunojamo enerģiju arī brīžos, kad tā netiek tieši ražota. Tomēr ir sarežģīti vienoties par konkrētiem risinājumiem kvartāla, tāpēc tiek veidots rīks, lai apskatītu iespējamos risinājumus energokopienā. Gandrīz nulles enerģijas bilances kvartāla modelis, kas tika izstrādāts programmatūrā “Stella Architect” tiek pārveidots ar datu masīvu palīdzību ērtākai darbībai, un pārveidotā modeļa bāzes tiek izstrādāta interneta saskare. Interneta saskare iekļauj iespējamos enerģijas kopienām pasākumus, kā ēku siltināšana, enerģijas ražošana, pāreja uz koplietošanas transportu, un citas iespējas. Interneta saskare tiek testēta trīs reizes, lai noskaidrotu iespējamos uzlabojumus. Rezultātā tiek izstrādāta interneta saskare ar enerģijas taupīšanas, enerģijas ražošanas, un transporta pasākumiem. Katrs iespējamais pasākums atstāj efektu uz enerģijas kopienām emisiju vai izmaksu izmaiņu ziņā. Lietotājiem ir iespējams noskaidrot katra pasākuma nepieciešamās investīcijas, finanšu ieguvumus, un atmaksāšanās laikus. Interneta saskares darbības testos lietotāji ir atzinuši, ka to ir viegli lietot, bet ir nepieciešami detalizācijas uzlabojumi. Bakalaura darbs ir izstrādāts Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem (BRIDGE)”, projekta Nr. lzp-2020/1-0256, ietvarā, ko finansēja Latvijas Zinātnes padome.
Keywords Atjaunojamie energoresursi; enerģijas kopienas; gamifikācija; interneta saskare, sistēmdinamika; vienspēlētāja spēle
Keywords in English Renewable energy resources; energy communities; gamification; user interface; system dynamics; single player game
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 20.05.2022 10:19:21