Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Būvuzraudzības loma autoceļu būvniecības kvalitātes kontrolē” („Blaževiča ielas rekonstrukcija Krāslavas novada Indras pagastā”)
Title in English "The Role of Supervision in Controle of Road Construction Quality" ("Reconstruction of Blazevica Street in Indra Parish, Krāslava Region")
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Atis Zariņš
Reviewer Renārs Birniks, Ceļu būvuzraugs, SIA "Firma L4"
Abstract Bakalaura darba ar inženierprojektu tēma ir “Būvuzraudzības loma autoceļu būvniecības kvalitātes kontrolē (Krāslavas novada Indras pagasta Blaževiča ielas rekonstrukcija)”. Bakalaura darbs ar inženierprojektu izstrādāts atbilstoši sastādītajam darba uzdevumam. Darbā tiek noskaidrots kvalitātes kontroles jēdziens, aplūkoti ceļu būves kvalitātes rādītāji, definēti būvuzraudzības pienākumi un tiesības, pētīti būvuzraudzību reglamentējošie normatīvie akti un to attīstība. Veikts prasību un pienākumu salīdzinājums VSIA “Latvijas valsts ceļi” un pašvaldību būvuzraudzības iepirkumos un līguma projektos, analizēti aptaujas par būvuzraudzības lomu un kvalitātes kontroles līmeni Latvijā rezultāti. Aptauja veikta starp ceļu būvē iesaistītām pusēm. Darba gaitā atklāti trūkumi ceļu būvdarbu uzraudzības veikšanā, kā arī sniegtas rekomendācijas to novēršanai un kvalitātes kontroles uzraudzības līmeņa celšanai. Blaževiča ielas pārbūves būvprojekts izstrādāts atbilstoši Latvijas Valsts standartiem un normatīvajiem aktiem, izmantojot studiju laikā un praksē iegūtās zināšanas. Blaževiča ielas pārbūves būvprojekta mērķis ir uzlabot braukšanas kvalitāti un ceļa satiksmes drošību šajā posmā. Atbilstoši būvprojektam, tiek paredzēta esošās segas konstrukcijas nomaiņa pret asfaltbetona segumu, nobrauktuvju, ietvju un autobusa pieturvietu izbūve, atklātā un slēgtā tipa ūdens novadīšanas sistēmu izbūve, satiksmes drošības aprīkojuma izbūve un pieguļošās teritorijas sakārtošana. Kopējais pārbūvējamais posma garums ir 892.9 m. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: • Kopējais lapaspušu skaits – 192 lpp.; • 17 rasējumi; • 20 tabulas; • 26 attēli; • 4 pielikumi; • 42 izmantotie literatūras avoti.
Keywords “Būvuzraudzības loma autoceļu būvniecības kvalitātes kontrolē (Krāslavas novada Indras pagasta Blaževiča ielas rekonstrukcija)”
Keywords in English "The role of construction supervision in the quality control of road construction (reconstruction of Blaževiča Street in Indras Parish, Kraslava Region)"
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 20.05.2022 09:53:32