Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Pūļa finansējuma tirgus risku izvērtējums Latvijā
Title in English Crowdfunding market risk assessment in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Ilze Judrupa
Abstract Maģistra darba autors: Ralfs Jānis Punāns Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Prof., Dr.oec., Irina Voronova Maģistra darba temats: “Pūļa finansējuma tirgus risku izvērtējums Latvijā” Maģistra darbs rakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 13 tabulas un 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu, 82 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Teorētiski kolektīvā finansēšana pārveido ar finansējumu saistītās darījumu izmaksas. Lai gan, pierādījumi un iepriekšējie pētījumi nevar viennozīmīgi secināt, vai kolektīvais finansējums ir labāks vai sliktāks salīdzinājumā ar tradicionālajām finansēšanas metodēm, pētījumi parāda jomas, kurās kolektīvajam finansējumam ir iespējamās izmaksas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālo finansējumu. Autora pētījumā tika izvērtēti Latvijas pūļa finansēšanas tirgus riski. Atlasē tika izvēlētas četras pūļa finansēšanas platformas, proti, Twino, Mintos, Crowdestor un Estateguru. Izvērtējot šos četrus gadījumus, tika konstatēti pieci platformai specifiski riski. Riski galvenokārt rodas no platformu regulēšanas, platformu pārvaldības, kredītrisks, koncentrācijas risks, kas saistīts ar investīcijām, izmantojot a platforma un risks saistībā ar platformā tirgoto aktīvu likviditāti. Izveidojot riska pārvaldības plānu pūļa finansēšanas platformā Mintos, tika secināts, ka būtiskākais risks ir kredītrisks. Attiecībā uz platformu kredīt novērtēšanas praksi lielākais risks ir caurskatāmības trūkums aiz kredītnovērtējuma modeļiem. Attiecībā uz regulējumu un pārvaldību, ja platforma darbojas bez noteikumiem vai ir vāja pārvaldība, tas var kļūt par lielu riska faktoru un tādējādi investori var zaudēt savus ieguldījumus. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Punāns, R.J. (2022). Pūļa finansējuma tirgus risku izvērtējums Latvijā. Maģistra darbs / R.J. Punāns, I. Voronova - Rīga: RTU, BUNI TAPPEK, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ekonomika”. 97 lpp.
Keywords Pūļa finansējuma tirgus risku izvērtējums Latvijā
Keywords in English Crowdfunding financing market risk assessment in Latvia
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.05.2022 13:12:36