Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Intelektuālā īpašuma aizsardzības aktualitātes”
Title in English “Recent Developments in the Field of Intellectual Property Protection”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents
Abstract Saskaņā ar ES stratēģiju, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība ir viena no tās prioritātēm. Balstoties uz pētījumiem, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšana spēcīgi iedragā ES valstu ekonomiku un apdraud patērētāju drošību. Eiropai šo tiesību aizsargāšanā ir labi panākumi, tomēr ikdienā aizvien biežāk redzam, ka tirgū ir pieejamas viltotas preces. Šī iemesla dēļ ir vērts izpētīt intelektuālā īpašuma aizsardzības normatīvo regulējumu, lai noskaidrotu, kādi ir vājie posmi un iespējamie uzlabojumi. Darba mērķis ir izpētīt un noskaidrot, kādas ir aktualitātes intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā, kas ir intelektuālais īpašums un noskaidrot muitas lomu intelektuālā īpašuma aizsardzībā. Pētījumā izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1. Izpētīt intelektuālā īpašuma tiesību būtību un formas; 2. Noskaidrot muitas lomu intelektuālā īpašuma aizsardzībā; 3. Izmantojot pieejamos avotus izpētīt, kā tiek konstatēts intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums un kādas darbības tiek veiktas; 4. Izpētīt aktualitātes intelektuālā īpašuma aizsardzībā; 5. Apkopojot un salīdzinot iegūtos datus, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības uzlabošanā. Darba pirmajā daļā noskaidrots intelektuālā īpašuma jēdziens un formas, tāpat arī apskatīti aktuālākie dizainparaugi un preču zīmes. Otrajā daļā ir apskatīta muitas loma intelektuālā īpašuma aizsardzībā, aizturot preces, ar kurām iespējams tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, tāpat arī šo preču iznīcināšanas process. Savukārt darba trešajā daļā apskatīta viltotu preču pieejamība tirgū, to realizēšanas ekonomiskā ietekme uz konkurenci un darba vietām. Gūtas atziņas par plaši lietotu jēdzienu izpratni intelektuālā īpašuma jomā un to normatīvo regulējumu. Pētījuma rezultātā balstoties uz darbā veikto analīzi izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības uzlabošanā. Bakalaura darba apjoms 52 lappuses, tajā iekļauti 23 attēli un 2 tabulas, izmantotās literatūras un avotu sarakstā 44 vienības.
Keywords Intelektuālais īpašums, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība, aktualitātes intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā
Keywords in English Intellectual property, protection of intellectual property rights, current issues in protection of intellectual property rights
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 18.05.2022 22:36:36