Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Jauni risinājumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem darba ražīguma celšanai”
Title in English “New Solutions for Personal Income Tax Allowances to Increase Productivity”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Irina Jevinga,Docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir „Jauni risinājumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumos darba ražīguma celšanā”. Tēmas aktualitāte ir pamatota ar to, ka Latvijā ir zemākais darba ražīguma rādītājs starp Baltijas valstīm, kas būtiski ietekmē valsts konkurētspēju ne tikai Baltijas tirgū, bet arī starp Eiropas Savienības valstīm, līdz ar to ir nepieciešami risinājumi, lai celtu šo rādītāju un nodrošinātu ekonomisko izaugsmi Latvijā. Visbiežākais ienākuma veids ar ko fiziskas personas saskaras, ir ienākumi no algota darba par kuru darba devējs ietur algas nodokli - iedzīvotāja ienākuma nodokli, kas ir viens no svarīgākajiem nodokļiem Latvijā, un ar tā palīdzību var regulēt vairākus procesus, tai skaitā, iespēju ietekmēt darba ražīgumu, kas, savukārt, ir galvenais ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas ietekmējošais faktors, kas Latvijā ir zemākais starp Baltijas valstīm. Attiecīgi darba ražīgumu ir iespēja ietekmēt ar vairākiem faktoriem, piemēram, darba samaksu, nodokļu slogu un cilvēciskā kapitāla kvalitāti. Viens no nozīmīgākajiem faktoriem darba ražīguma kāpināšanā ir cilvēkkapitāls, kura attīstībai ir svarīgs izglītības līmenis, prasmes un kvalifikācija, ko ir nepieciešams attīstīt visa mūža garumā, un ne mazāk svarīgs faktors ir ieinteresētība darbā, kas tirgus ekonomikā ir darba alga un ar to apliktie darba nodokļi. Attiecīgi šos faktorus ir iespēja ietekmēt ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa atbalsta mehānismiem, un pēc autores ieteikumiem tie būtu saistīti ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmju samazināšanu un atvieglojumiem, kuru mērķis ir attīstīt cilvēkkapitālu, lai celtu darba ražīgumu. Pētījuma mērķis ir apzināt un izpētīt jaunus risinājumus iedzīvotāju ienākuma nodokļu atvieglojumu piemērošanā darba ražīguma celšanā. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Analītiskajā daļā ir analizēta iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumu dinamika un nodokļa plaisa. Tiek veikta darba samaksas analīze un raksturota ekonomiskā aktivitāte, kā arī analizēta darbaspēka kvalitāte un darba ražīguma rādītājs. Teorētiskajā daļā ir izpētīta nodokļu sistēma Latvijā un to klasifikācija, raksturota iedzīvotāju ienākuma nodokļa būtība un loma tautsaimniecības attīstībā, kā arī ir apzinātas citas Eiropas Savienības valstu prakses, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tika arī apkopoti zinātniskie pētījumi, piemērojot iedzīvotāju ienākumu nodokli. Zinātniski praktiskajā daļā tiek izstrādāti atvieglojumi darba ražīguma celšanā, veiktas un apkopotas intervijas ar ekspertiem, sniegts ekonomiskais pamatojums un IIN atvieglojumu potenciālā ietekme. Darbs izstrādāts uz 85 lapaspusēm, ietverti 23 attēli, 13 tabulas, 8 formulas, izmantoti 72 literatūras avoti, pievienots 1 pielikums. Atslēgas vārdi: Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, darba ražīgums, cilvēkkapitāls, darba samaksa, nodokļu slogs, Baltijas valstis.
Keywords Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, darba ražīgums, cilvēkkapitāls, darba samaksa, nodokļu slogs, Baltijas valstis.
Keywords in English Personal income tax, labor productivity, human capital, wages, tax burden, Baltic states.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 18.05.2022 17:59:23