Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Dzīves kvalitātes izvērtējums Latvijas reģionos
Title in English Evaluation of quality of life in the regions of Latvia
Department
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Armands Auziņš
Abstract Maģistra darba autors: Sendija Rakova Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Asoc. prof. Ilze Judrupa Maģistra darba temats: Dzīves kvalitātes izvērtējums Latvijas reģionos Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, analītiskā un zinātniski praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 15 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 60 avoti. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Iedzīvotāji ikdienā katrs cenšas uzlabot savu dzīves kvalitāti dažādās kategorijās, katrs indivīds ir pats atbildīgs par savu nākotni ar savām spējām, prasmēm, mērķiem, izglītības līmeni, darba kvalifikāciju, tomēr mazākā vai lielākā mērā ietekmē šo faktoru pieejamība un kvalitāte reģionos, kur ir atbildīga arī pašvaldības un valsts iesaiste šo dzīves kvalitātes faktoru uzlabošanā. Maģistra darbā tiek veikta faktoru analīze un apskatīts iedzīvotāju novērtējums ietekmējošo faktoru vērtējumā Latvijas reģionos, lai turpmāk būtu skaidrs, kur ir vislielākais problēmjautājums, lai uzlabotu ietekmējošo dzīves kvalitātes faktoru ietekmi nākotnē. Pēc aprēķinātajiem dzīves kvalitātes indeksiem visaugstākais vērtējums vērojams Rīgas un Pierīgas reģionos, Latvijas reģionos tālāk no Rīgas iegūti dzīves kvalitātes indeksi atspoguļojas zemākā rādījumā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Rakova S. (2022). Dzīves kvalitātes izvērtējums Latvijas reģionos. Maģistra darbs. Rīga: RTU, TAPPEK BUNĪ, Maģistra akadēmiskā studiju programma “Ekonomika”. 77 lpp.
Keywords dzīves kvalitāte, indeksi, labklājība
Keywords in English quality of life, index, wellbeing
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 18.05.2022 14:03:44