Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu studijām augstākās izglītības programmās un praksēm izvērtējums”
Title in English “Evaluation of Personal Income Tax Relief for Studies in Higher Education Programs and Internships”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Sandra Bāliņa, SIA “Revidents un grāmatvedis”, vecākais revidents
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu studijām augstākās izglītības programmās un praksēm izvērtējums”. Ļoti būtiska un aktuāla tēma ikvienam ir nodokļu atvieglojumi, īpaši jau studentiem, kuri savu dzīvi vēl tikai cenšās iegrozīt pareizajās sliedēs, kā arī visiem ir svarīgi būt pietiekami izglītotiem par savas valsts nodokļiem, kurus ir svarīgi maksāt. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt kādi iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi ir pieejami studentiem, vai tie ir būtiski mainījušies pēdējo gadu laikā, kā arī vai tie būtiski ir ietekmējuši studentu dzīvi. Šī darba galvenie uzdevumi, kurus ir nepieciešams apskatīt: 1. Apskatīt iedzīvotāja ienākuma normatīvos aktus un pieejamos atvieglojumus, cik tie ir lieli; 2. Izpētīt, kas ir mainījies sakarā ar studentu stipendijām pēdējo gadu laikā; 3. Analizēt studentu skaita mainīgumu pēdējo gadu laikā; 4. Izpētīt Baltijas valstu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus, kuri ir pieejami studijām un praksēm ; 5. Analizēt, cik atšķirīgus atvieglojumus piemēro izglītības sistēmā starp Baltijas valstīs; 6. Izpētīt studentu finansējuma veidu, kāds tiek izmantots augstākās izglītības iegūšanai, kā arī cik liela daļa no valsts finansējuma tiek piešķirta stipendijā Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiks apkopots, kas vispār ir Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, studējošo skaits un to finansējuma veids, fiansējuma un stipendiju izvērtējums 2018.,2019.,2020.gadā, kas ir mainījies 2021.gadā sakarā ar stipendijām, kā arī ko izmainīja pandēmijas sekas. Otrajā daļā tiks pievērsta uzmanība, cik būtiski ir atvieglojumi izglītības sfērai, kā arī tiks salīdzinātas izglītības sistēmas un to iespējamie atvieglojumi Baltijas valstīs, un ko dod studējošajiem attaisnotie izdevumi. Pēdējā nodaļā būs priekšlikumi Iedzīvotāju ienakuma nodokļa pilnveidošanai un to ietekmes novērtējums, kā arī tiks apskatīts, kādi atvieglojumi ir pieejami latviešu studentiem studējot ārzemēs, un kādas iespējas un privilēģijas ir ārzemniekiem, studējot Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Darba izpildei ir izmantoti interneta resursi, likumi un dažādi pieejamie informējoši raksti. Bakalaura darbs satur 51 lapas, 13 attēli, kā arī vienu tabula, izmantotās literatūras sarakstā ir iekļauti 44 avoti.
Keywords Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, studijas, nodokļu atvieglojumi, finansējuma veids, izglītība Baltijas valstīs, pandēmijas sekas, stipendijas, prakse studentiem, studijas ārzemēs, atvieglojumi ārzemniekiem
Keywords in English Personal Income Tax, studies, tax relief, financing choice, education between the Baltic countries, consequences of a pandemic, scholarships, practice for students, studies abroad, benefits for foreigners
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 17.05.2022 16:40:10