Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Amonija nitrāta droša uzglabāšana un kontrole Latvijas ostās”
Title in English “Safe Storage and Control of Ammonium Nitrate in Latvian Ports”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Amonija nitrāta droša uzglabāšana un pārvadāšana Latvijas ostās.” Preču ražošana un pieejamība ir strauji attīstījusies pēdējās desmitgadēs. Lai prece nonāktu no ražotāja līdz saņēmējam, ir virkne darbību, tai skaitā pārvadāšana, muitas formalitātes un uzglabāšana. Amonija nitrāts ir bīstama krava, kas kalpo kā minerālmēsli un ļaunprātīgos nolūkos var tikt lietots kā sprāgstvielu komponents. Lai pasargātu no potenciāla kaitējuma cilvēkus, dabu un infrastruktūru, amonija nitrāta pārvadāšanai un uzglabāšanai ir jāvērš pastiprināta kontrole. Šī iemesla dēļ tika veikts pētījums par amonija nitrāta kontroli Latvijā. Latvijā ir 6 paaugstināta riska objekti, kur tiek uzglabāts amonija nitrāts. Lielākais ir SIA “Riga fertilizer terminal,” kurā vien var uzglabāt vairāk kā 90 tūkstoš tonnas amonija nitrāta. Šī tēma ir aktuāla un amonija nitrāts sastāda lielu daļu no pārvadāmajām kravām, līdz ar to pastāv nopietns risks šīs vielas nepareizai uzglabāšanai un pārvadāšanai bez pietiekošas kontroles no muitas puses un iesaistītajām organizācijām. Darba mērķis ir izpētīt amonija nitrāta kā īpaši bīstamas preces kontroli Latvijas ostās un sniegt priekšlikumus tā kontroles pilnveidošanai. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Noskaidrot, kas ir amonija nitrāts un kāpēc tas ir bīstams; 2. Izpētīt ļaunprātīgu amonija nitrāta pielietošanu vēsturē; 3. Izpētīt amonija nitrāta importēšanu Latvijā; 4. Izanalizēt RFT darbību ar amonija nitrātu. 5.Sagatavot priekšlikumus kontroles pasākumu pilnveidošanai. Darba pirmajā daļā tiek apskatīts, kas ir amonija nitrāts, kāpēc tas ir bīstams un izpētīti negadījumi saistībā ar amonija nitrātu. Otrajā daļā tiek pētīts amonija nitrāta imports un cik droši notiek tā pārvadājumi ar dzelzceļu. Trešajā daļā tiek apskatīti amonija nitrāta aprites noteikumi un kontrole Latvijā. Ceturtajā daļā tiek apskatīti kontroles pasākumi lielākajā amonija nitrāta uzglabāšanas vietā Latvijā SIA “Riga fertilizer terminal.” Bakalaura darba apjoms ir 52 lapaspuses, tajā iekļautas 2 tabulas un 26 attēli, izmantotās literatūras un avotu sarakstā 40 vienības.
Keywords Amonija nitrāts, Latvijas ostas, droša uzglabāšana, pārvadāšana
Keywords in English Ammonium nitrate, Latvian ports, safe storage, transportation
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 17.05.2022 12:34:04